Prof. dr. Džemaludin Latić održao predavanje o Kur'anu u Kopru

Prof. dr. Džemaludin Latić nedavno je promoviran u redovnog profesora na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Tim povodom posjetio je neke džemate u Hrvatskoj i džemat Kopar, tj., Islamsku zajednicu u Republici Sloveniji gdje je održao predavanje o Kur'anu, njegovom razumjevanju, vrijednostima o kojima Kur'an govori i drugo.

U Kopru je prof. Latić najprije kazao nekoliko riječi o vrijednostima koje krase muslimane gdje god se oni nalaze kao što su poštenje, pravednost, odgovornost, plemenitost. Veoma pohvalno je, smatra prof. Latić, da se muslimani okupljaju pod okriljem Islamske zajednice i prkticiraju vjeru bez obzira u kojoj državi žive. Izrazio je svoje zadovoljstvo da su muslimani u Kopru okupljeni oko Islamske zajednice te da u džamiji traže svoj mir i duhovno zadovoljstvo.

U nastavku je govorio o Kur'anu, Božijoj Riječi. Kazao je da svaki period ovog prolaznog svijeta potvrđuje istinitost Kur'ana. Omladina je veoma važna za svaku zajednicu, a posebno za Islamsku zajednicu na Zapadu. Naša omladina mora razlikovati vrijednosti o kojima nas podučava islam, odnosno Kur'an. Životni uzor muslimanu može biti samo Muhammed, a.s. Prof. Latić u nastavku govorio je o nadnaravnosti Kur'ana. Za primjer je naveo ajet iz sure El-Kehf (Pećina) u kojem Svevišnji kaže: »Reci: Kad bi more bilo mastilo da se ispišu riječi Gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i riječi Gospodara moga, pa i kad bismo se pomogli još jednim sličnim«. Na taj način prof. Latić objasnio je važnost Kur'ana, njegovu posebnost i njegovo mjesto u srcima iskrenih vjernika. Iz Kur'ana je potrebno crpiti životne savjete koji vjernicima pomažu lakše živjeti i prkaticirati vjeru u Uzvišenog Allaha, dž.š. Kur'an je tačno odredio pravila koja su veoma važna za svakog pojedinca. Ako se budemo držali tih pravila, onda ćemo lakše živjeti na ovom prolaznom svijetu. Neki kažu da je Kur'an zastario. Ne, Kur'an nikad ne može zastarjeti. On je aktualan uvijek pa i danas. Njegove poruke su žive i prihvatljive. Svako mora naučiti učiti Kur'an, jer za to ćemo morati polagati račun, smatra prof. Latić. Preporučio je da se Kur'an što više uči i proučava, ali nikako ne smijemo sami tumačiti Kur'an. Za tumačenja Kur'ana potrebno je ispuniti određene uvijete. Potrebno je poznavati određene naučne discipline koje moramo studirati godinama. Kada govori o Kur'anu, prof. Latić uvijek se pripremi za to i uvijek je pod abdestom. Preporučio je okupljenima da za svako tumačenje Kur'ana pitaju svoga imama ili nekog učenjaka koji im može ponuditi pravilno tumačenje Božije Riječi.

Prisutnima se obratio i muftija dr. Nedžad Grabus. Prvo je u ime Islamske zajednice u Sloveniji kao i u svom osobnom imenu uputio čestitke prof. dr. Džemaludinu Latiću za napredovanje u redovnog profesora na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Zahvalio se prof. Latiću za dolazak u Sloveniju i održano predavanje u Kopru. U nastavku prisjetio se nekih detalja iz svoga djetinjstva kada je prvi put čuo za prof. Latića u vrijeme kada je bio osuđen 1983. godine, u Sarajevu zato što je bio musliman i što je vjerovao u više ideale, odnosno Uzvišenog Boga. Obavijestio je prof. Latića da u Sloveniji iz dana u dan imamo sve više osoba koje uče Kur'an. Uskoro ćemo organizirati takmičenje takmičenje hafiza sure Ja-sin. To je, smatra Muftija, radosna vijest pa je zamolio prof. Latića da u Sarajevu prenese svojim kolegama i prijateljima da se i u Sloveniji uči Kur'an. Pohvalio je članove Islamske zajednice za njihovu predanost prilikom realizacije projekata Islamske zajednice. »Ja nisam sreo oholog vakifa«, kazao je muftija Grabus. To su ljudi koji iskreno pomažu svoju vjeru i svoju Zajednicu. Nigdje u svijetu muslimani ne pomažu svoju vjeru kao muslimani na Balkanu. Ovdje govorim o ljudima sa prosječnim primanjima koji podržavaju sve projekte Islamske zajednice. Izrazio je svoje zadovoljstvo da se ovakvi obrazovni projekti organiziraju u džematima u Sloveniji. Zato se je još jednom zahvalio prof. Latiću za dolazak i odlično predavanje.

Zadovoljstvo okupljenih džematlija i džematlijki moglo se primjetiti na njihovim licima koji su nakon predavanja nastavili druženje sa prof. Latiću u prijatnom razgovoru.