Održana godišnja skupština džemata Ljubljana

Skupštini su prisustvovale redovne džematlije i aktivisti džemata. U lijepoj i ugodnoj atmosferi prisutnima su izneseni izvještaji o radu i aktivnostima u protekloj godini.

Skupštinu je vodio predsjednik hadžija Midhat Alagić koji je podnio Opći izvještaj rada IO Ljubljana u protekloj godini. On je u svom izlaganju između ostalog kazao ”Odbornici su bili podrška svim programima i aktivnostima koje su vodili imami i muallime. U svom radu održali smo 12 redovnih i 2 vanredne sjednice što je dovoljan pokazatelj da smo ustrajavali u svome radu.  Svaki mjesec smo se dogovarali i radili na poboljšanju stanja u našem džematu.‘‘

Potom je riječ uzeo blagajnik hadžija Safet Jakupović koji je iznio finansijski izvještaj. On je naglasio da je džemat u protekloj godini uspješno realizirao svoje obaveze u svim segmentima. Džemat Ljubljana je stabilan i konstantno raste zahvljujući Uzvišenom Allahu i angažiranosti njegovih aktivista.

Potom je usljedio vjersko-prosvjetni izvještaj imama Senada Karišika i Špendija Fidanija. Senad ef. Karišik prisutne je obavjestio o glavnim projektima koji su realizirani u protekloj godini. Također, on je iznio podatke o broju održanih predavanja, posjeta, broja časova mektebske nastave, nastave sa starijim polaznicima kurseva Kur’ana i sufare, časova održanih sa omladinom na Kursu islama. U svome izlaganju poseban akcenat je stavio radu sa mektebskim polaznicima i omladinom koji je u protekloj godini značajno poboljšan.

Špendi ef. Fidani u svome obraćanju zahvalio se svim aktivistima na njihovom hizmetu dini islamu te je kazao ‘‘da je ovo dan kada pred vama, kao odgovorni muslimani, iznosimo naš rad u protekloj godini moleći Uzvišenog Allaha da nam ga ukabuli. Ovo je, također, dan kada se moramo zahvaliti Gospodaru da nas je uputio i dao nam snage da smo radili dobro za muslimane i sve ljude u mjestu gdje živimo.‘‘

Na kraju prisutinima se obratio i sekretar IZ u Sloveniji Nevzet Porić koji je u svome obraćanju govorio o džematu Ljubljana od osnivanja, različitih perioda kroz koje je prolazio, do današnjeg dana. On je kazao da je sadašnji odbor uradio velike projekte za džemat i da će zlatnim slovima biti upisan u historiju ovoga džemata. Također, istakao je da je sadašnji period kroz koji prolazi džemat Ljubljana najplodniji. ‘‘Džemat Ljubljana je pozitivan primjer uspješnog džemata i mi ga kao takvog spominjemo u svim prilikama. Hadži Midhat Alagić u oba svoja mandata lijepo i uspješno vodi džemat Ljubljanu kao najveći džemat u Sloveniji. Imami Senad Karišik i Špendi Fidani realizirajo odlične programe. Stoga upućujemo dovu Svevišnjem da ih obilato nagradi‘‘, bile su riječi sekretara IZ Nevzeta Porića.

Na osnovu Statuta IZ u Sloveniji Skupština se održava jednom godišnje gdje odbornici džemata i imami pred članove džamata iznose izvještaje o radu u protekloj godini.