Hutba muftije dr. Nedžada Grabusa u Ljubljani

U nastavku prenosimo u cijelosti hutbu muftije dr. Nedžada Grabusa. 

»Draga i poštovana braćo, 

Danas je 20. rebiu-l-evvel 1434. h.g., odnosno 1. febrauar 2013. godine. Mi muslimani nastojimo petkom i džumom posebno upozoravati na određene pojave koje vidimo oko sebe, koje primjećujemo kako bi ljudi koji vjeruju u Allaha, dž.š., i traže istinu, o tome razmišljali i bili snažniji i čvršći u svojoj vjeri. Jučer sam upratio na jednoj od komercialnih televizija “neku ženu sa mahramom” koja je došla u Sloveniju s ciljem da “liječi ljude”. U studiju uči Kur'an, a po izgovaranju se vidi da je to skromno znanje, drži tespih, ambijent je urađen kao muslimanski, a onda pored Kur'ana se bacaju karte, ona proriče sudbinu, zna, neuzubillah, sve itd. Mi kao muslimani moramo polaziti od pozicije da znamo šta nas može odvesti krivim putem. Živimo u svijetu punom izazova. Da bi jedno društvo moglo funkcionirati postoje obrazovni sistemi, mediji, pravni sistem, izvršna vlast i to omogućava ljudima da vlada red u društvu. Unutar tog reda, postoje garancije za vjerska prava. Prema tom zakonu o vjerskim pravima ljudima je omogućeno da vjeruju kako oni misle da je ispravno. Ljudi mogu, evo po nekim novim prijedlozima, da se sastanu i njih desetak da osnuje vjersku zajednicu. Zato će biti vrlo teško u narednom periodu sačuvati zajedništvo i ostati dio ummeta i dakako bit će teško ostati na pravome putu. U tome će uspjeti iskreni vjernici. Mnogo je ljudi koji od vjere stalno prave biznis. Nastoje ljude zavesti krivim putem itd. Zato treba polaziti od ajeta u kojem nam je Allah, dž.š., rekao:

‘O ljudi, mi smo vas stvorili od jednog čovjeka i jedne žene. Onda smo vas podijelili u narode i plemena da biste međusobno surađivali i upoznavali se. Najbolji kod Boga je onaj koji je najsvjesniji Allaha, dž.š., a Allah je o svemu obavješten.’ (El-Hudžurat, 13)

Mi muslimani vjerujemo da je naša vjera takva da može uključiti bilo kojeg čovjeka ili bilo koju rasu, ili bilo koju etničku grupu u sebe zato što nam je Allah, dž.š., dao takvo ime, On nas je nazvao muslimanima. Nije nam Titov režim dao to ime, a to su nam godinama govorili. Nas je tako Allah, dž.š., nazvao. No, u svijetu su ljudi podijeljeni po raznim osnovama. Važno je razumjeti kakva je naša uloga na dunajaluku, zašto smo ovdje, šta radimo, kuda idemo, kako da se ponašamo. Kad se pojavi neko da vam objašnjava vjeru, a danas je mnogo takvih koji vam pričaju svoju verziju vjere, moramo su čuvati stvari da nas ne odvedu krivim putem. Dakle, spočetka spomenuti problem kada neko putem Kur'ana zloupotrebljava vjeru, muslimani posebno moraju biti oprezni i o tome voditi računa. U tom programu neko je nazvao telefonom i tražio da mu kažu koje brojeve da zaokruži za loto, a onda su na osnovu karata kazani brojevi, a pored tih karata ta žena gleda u Kur'an i navodno tako liječi i proriče sudbinu. To je neprihvatljivo i prava zloupotreba vjere. Nama je Poslanik, a.s., rekao:

‘Čuvajte se velikih grijeha.’ 

To je širk, nedaj Bože da vjeruješ da je neko drugi stvorio ovaj svijet osim Allaha, dž.š., ili da čovjek povjeruje u nekog drugog osim Allaha, dž.š. Pored širka u hadisu se spominje i sihr, magija. To postoji od davnina, ljudi se koriste stime da drugima napakoste ili naude. Zato mi stalno ljude upozoravamo da budu pod abdestom, da budu čisti, da uče Kur'an, da se pouzdaju u Allaha, dž.š. Kad izlaze iz kuće da izlaze s dovom, kad ulaze u kuću da ulaze s dovom. Dakle, da nam Kur'an bude čuvar, jer onoliko koliko smo svjesni da nas Božija Riječ čuva, toliko ćemo biti spašeni. Stoga, svaki vjernik ima obavezu o tome voditi računa i upozoriti svoju porodicu, učiti svoje dijete o tome, nastojati odgajati porodicu u tom smislu i moliti Allaha, dž.š., da nas sačuva od tih belaja. 

Dalje, draga braća, s obzirom da smo mi djeca ovog vremena u kojem živimo i da se određene teme stalno ponavljaju, od kojih je tema krize postala svakodnevnica, nužno je progovoriti o tome da znamo kao vjernici kakav odnos imati prema tim pitanjima. Ovih dana objavljen je podatak da je stotinu ljudi na zemlji toliko imućno da bi se s njihovim imetkom mogao riješiti problem gladi u Africi. Naravno, kada to čujemo onda kažemo subhanallah, zar je moguće. Poslije toga bolje razumijemo napor Muhammeda, a.s., da se uspostavi neka vrsta pravde na dunjaluku, da imetak “kola” među ljudima, da se ne može kao takav ostavljati na jedno mjesto, da to ne može biti vlasništvo nekolicine ljude itd. I u Kur'anu se o tome često govori, a mi o tome moramo razmišljati. Mi smo na jednom mikro planu, na planu džemata, takvi kakvi jesmo. Prema našim analizama, samo jedna trećina ljudi koja dolazi na džumu jesu članovi Islamske zajednice. Draga braćo, o Islamskoj zajednici treba neko voditi računa. Mi imamo preko pet stotina djece upisane u mekteb u Ljubljani. Imamo veliki projekt izgradnje džamije. I ako čovjek ne može izdvojiti za sebe i budući svijet minimalnu članarinu da bi funkcionirao široki spektar naših aktivnosti, onda je to zabrinjavajuće stanje. Božiji Poslanik, a.s., kaže:

‘Nije bogatstvo samo da imaš materijalna sredstva, bogatstvo je da si zadovoljan u duši.’

Zato kada pomažeš svoju vjeru znaš da to činiš zato što vjeruješ u Allaha, dž.š. Ova poruka i ovaj hadis može nam biti preporuka kako da se odnosimo prema sebi. Ne prema Islamskoj zajednici, ne prema imamu. Kakav će moj pogled biti na ovaj svijet i na koji način ću ja razmišljati o sebi i svojoj djeci. Zato nas Poslanik, a.s, veoma slikovito upozorava:

‘Doći će vrijeme u kojem čovjek neće razmišljati kako i na koji način zarađuje svoj imetak. Da li je to halal ili haram.’

Mi moramo o tome kao ljudi voditi računa, razmišljati s čim se mi hranimo i kako hranimo svoju djecu i na koji način organiziramo svoj život. Mnogi ljudi zarađuju sredstva na haram način. Ako ne možeš naći posao koji ti je halal, moli Allaha, dž.š., svaki dan da ti pomogne. Nastoj da ljude ne varaš, čuvaj se harama, kockanja. Mnogi od nas poznaju  osobe koje su imale veliki novac. Često čujemo da ogromna sredstva ili sav imetak izgube na kocki. Draga braćo, sa kockom dolazi mnogo harama. Sa ucjenjivanjem ljudi i krađom, dolazi mnogo harama. Taj haram se ne zaustavlja samo na dotičnoj osobi. To se prenosi na čitavu porodicu. Stoga, mi moramo voditi računa o halal imetku. I igre na sreću su nekome uzele puno imetka. Neki se stalno zavaravaju da će dobiti sredstva koja se ne mogu dobiti. Teško je ljudima objasniti da je alkoholizam bolest, da su igre na sreću veliko zavaravanje, zato upozoravamo da se ne smije kockati. Mnogo je ljudi koji neće da se ožene, žive mimo braka, žive u zajednici, a nisu vjenčani. I to je haram. Kocka je zabranjena, ali ti je Allah, dž.š., dao mogućnost da na halal način zaradiš novac, zabranjen je zinaluk, ali ti je Allah, dž.š., dozvolio da se oženiš pa da živiš halal život, zabranjene su igre na sreću, ali ti je Allah, dž.š., naredio da tražiš nafaku, rizk za sebe i svoju porodicu. Božiji Poslanik, a.s., je rekao:

‘Najbolje što čovjek može pojesti jeste od onog što on sam zaradi.’

Čovjek je dužan da tako hrani svoju porodicu. Svijet u kojem živimo, izazovi s kojima se suočavamo, stil života za koji nas svakodnevno uvjeravaju da je jedino ispravan, te da svako mora imati odjednom sve na ovom svijetu, vodi u velike osobne i porodične probleme. Allah, dž.š., nam je dao različite puteve. Nikad neće moći svi ljudi jednako zaraditi niti jednakim stilom života živjeti na ovom svijetu, ali ljudi mogu biti pošteni. ‘Prenosi se od jednog poznatog iskrenog vjernika a siromašnog čovjeka Es-Sevrija kada je njegov prijatelj išao u neki grad, rekao mu je da poselami njegovog komšiju, odnosno prijatelja. I kada je njegov prijatelj došao u taj grad i pitao kome da prenese selam, našao je jednog čovjeka lijepo odjevenog koji je imao svoj dvorac i prenio mu je selame. Rekao mu je poselami ti mog prijatelja Sufjana Es-Sevrija i reci mu da ga je previše obuzeo dunjaluk. Ovaj se vratio do njega i poselamio ga, a on je odgovorio na to da je to tačno. Jer ja stalno ramišljam o dunjaluku, a on sve ima i nije ga obuzeo dunjaluk.’ Nije ga obuzela ideja da živi u luksuzu i što bi se danas reklo “nadstandardu”. Nije ga obuzela ideja da ove godine ima toliko, a dogodine mora imati tri puta više. Nije ga obuzela ideja da ima samo on od toga koristi, kao mnogi današnji bogataši, a drugi da nemaju ništa. Stalno se potencira problem siromaštva na dunjaluku. Rijetko se govori o uzrocima tolikih razlika u svijetu. Nikad se ne govori o preblemu prekomjernoga bogatstva, već se samo govori o problemu siromaštva. Zato je islamski princip za nas važan, da se pomaže ljudima, te da oni koji su imućni imaju obavezu pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Mi se trudimo da u Ljubljani izgradimo džamiju i još će puno napora trebati uložiti da se savladaju sve dunjalučke prepreke kako bi se ostvario taj san. Neko ne spava zbog toga, a nekome je svejedno. Allah zna stanje svakog pojedinca. Zato je važno imati na umu hadis Muhammeda, a.s.

‘Čovjeku se pišu dobra djela nakon njegove smrti u tri slučaja: Ako ostavi hair iza sebe u vidu neke građevine, ako ostavi napisano djelo kojim će se ljudi koristiti i ako ostavi dobro odgojeno dijete koje će učiti dovu za svoje roditelje.’

Neka nas Allah, dž.š., uputi na pravi put.«

 Po zvučnom zapisu, zapisao Nevzet Porić.