Muftija Porić u posjeti ministru za odgoj i obrazovanje dr. Darju Feldi

Muftija Nevzet Porić sastao se sa ministrom za odgoj i obrazovanje dr. Darjom Feldom u utorak, 9. jula 2024. godine, s ciljem predstavljanja zaključaka Radne grupe koju je formirala Islamska zajednica u Republici Sloveniji.

Članovi radne grupe pripremili su detaljnu analizu prakse i izazova u obezbjeđivanju obroka bez svinjskog mesa u slovenskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Zaključci su pripremljeni na osnovu anketnog upitnika i analize školskih jelovnika  svih osnovnih škola u Sloveniji koja je trajala sedam sedmica. Muftija Porić predstavio je ministru, državnoj sekretarici i direktoru direktorata za predškolsko obrazovanje i osnovno školstvo zaključke i moguće pristupe za rješavanje i usklađivanje ovog izazova. Sastanak je prvenstveno imao za cilj upoznavanje sa zaključcima analize i početak aktivnih razgovora o pronalaženju odgovarajućih rješenja za bolje obezbjeđivanje obroka bez svinjskoga mesa u slovenskim obrazovnim ustanovama za sve one koji ga iz vjerskih ili drugih razloga ne konzumiraju.

Ministar dr. Darjo Felda je kazao da razgovori idu u pravom smjeru i pokazao spremnost na pronalaženje odgovarajućeg rješenja koje bi moglo zadovoljiti obje strane.

Radna grupa će u septembru na javnoj raspravi, koja će biti organizovana u MKC Ljubljana, sa različitim sagovornicima predstaviti zaključke ove analize.