Kurban-bajram, prilika za duhovnu obnovu i jačanje međusobnih veza

Osvanuli smo u mubarek danima posljednjeg mjeseca hidžretskog kalendara, zul-hidždžeta, u kojima tražimo priliku da provjerimo i osiguramo svoje duhovno uže, pripremajući se za ibadete hadždža i kurbana, s radošću dočekujući Kurban-bajram.

„Odazivam ti se Bože“, riječi su koje ovih dana odjekuju i Mekkom i u srcima svih onih koji čistu vjeru nose u svojim grudima. Te plemenite riječi izgovaraju milioni hadžija – bogati, siromašni, oni koji su na odgovornim položajima, kao i oni koji to nisu. Dok im te riječi silaze sa usana oni ne osjećaju nikakvu razliku između sebe, koja je potpuno nestala i postala nebitna u nepresušnoj želji da se uzdrhtalo srce koje je vidjelo Kabu smiri ovim plemenitim riječima. I naše hadžije su na tom skupu, skupina ljudi iz Slovenije koja žeravicu islama nosi u sebi strpljivo je čuvajući i bdijući nad njom svaki dan.

Za vrijeme Kurban-bajrama sjećamo se Ibrahima, a.s., i njegove sudbine koja predstavlja simbol ljudske žrtve i povjerenja u Milostivog Allaha. Njegov život nas uči da istinska vrijednost ljudskog postojanja leži u posvećenosti Bogu i višim ciljevima. Allah, dž.š., je iskušao Ibrahima, a.s., kroz svog voljenog sina Ismaila, a.s.

Kur'an o Ibrahimu, a.s. kaže: „Ibrahim je bio primjer čestitosti, pokoran Allahu, pravi vjernik, nije druge smatrao Allahu ravnim; i bio je zahvalan na blagodatima Njegovim; On je njega izabrao i na Pravi put izveo; i Mi smo mu sačuvali lijep spomen na ovome svijetu, a na onome svijetu će doista biti među onima dobrima. Poslije smo tebi objavili: “Slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu, on nije Allahu druge smatrao ravnim!“ (En-Nahl, 120-123).

Kurbanski-bajram i kazivanje o Ibrahimu, a.s., nas uči da prava vjera zahtijeva žrtvu i odricanje, te nas podsjeća na važnost nesebičnosti, dijeljenja i brige za druge. Pruža nam priliku za zajedništvo, radost i međusobnu podršku. Kurban je za muslimane mnogo više od obreda žrtvovanja. To je prilika za jačanje zajednice, kolektiva i porodice kroz solidarnost, nesebičnost i duhovnu obnovu. Kada govorimo o životu unutar zajednice, islam potiče na međusobnu pomoć, ljubav i suživot. U suri El-Ma'ide, Allah, dž.š., kaže: „Pomažite jedni drugima u dobrim djelima i pokornosti Allahu, a ne u grijehu i neprijateljstvu…“

Kur'an ističe važnost međusobne podrške. Naglašavajući zajedničke vrijednosti, jedinstvo i suradnju, Kur'an usmjerava vjernike ka životu koji je prožet dobrim međuljudskim odnosima, solidarnošću i kolektivnom odgovornošću. Bajram nas uvodi u stanje vjerničkog duhovnog uzdizanja, ali nas snažno obavezuje na brigu o bratu i roditeljima, komšiji, zajednici i društvu. U podjeli kurbana nalazimo priliku za izgradnju dobrih komšijskih odnosa. Lijep odnos prema komšiji je dio vjere. Podijeliti radost sa komšijom je dobar put za izgradnju ljubavi i suživota. Stoga, dani Kurban-bajrama nisu samo dani kurbanskog mesa; oni su dani bogobojaznosti, predanosti i pokornosti Jedinom Bogu i prilika da izgradimo jače međusobne veze. Kroz ove dane, muslimani obnavljaju svoju vezu s Allahom, dž.š., i jačaju svoju zajednicu kroz nesebična djela i žrtve, slijedeći primjer Ibrahima, a.s.

Činjenje dobrih djela i međusobno pomaganje su Božiji imperativi koje treba smatrati najvažnijim načelom ljudskog života.

Merjema Đulović