Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu magistrirao Riad Subašić

U ponedjeljak, 22. aprila 2024. na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, magistrirao je Riad-ef. Subašić, imam Muslimanskog kulturnog centra Ljubljana.

Magistarski rad na temu “Metodologija upotrebe kiraeta u tefsiru Al-Bahr Al-Muhit” odbranio je pred komisijom u sastavu: prof. dr. Amira Trnka, predsjednica, prof. dr. kurra hafiz Dževad Šošić, član, doc. dr. hafiz Abdul-Aziz Drkić, mentor. Odbrana je počela učenjem Kur’ana hafiza Ahmeda Alilija, imama MKC-a Ljubljana. U prvom dijelu odbrane, prof. Trnka predstavila je temu i kandidata te navela osnovne podatke iz njegove biografije. U nastavku, Riad-ef. je prezentirao zaključke do kojih je došao u svom magistarskom radu, koji je prva opsežnija studija o imamu Ebu Hajjanu i njegovom tefsiru na bosanskom jeziku. Nakon toga, Komisija je dala pozitivne komentare o magistarskom radu te istakla da se radi o značajnom interdisciplinarnom djelu iz oblasti kiraeta, tefsira i arapskog jezika, čime je stekao akademsku titulu: magistar islamskih studija, oblast Kiraet. Odbrani su prisustvovali: prof. dr. Mustafa Hasani, dekan FIN-a u Sarajevu, Haris Muratagić, šef Ureda muftije, hfz. Ahmed-ef. Alili, Zinaid-ef. Mahmutagić, Bilal-ef. Efendić, profesori i kolege Riad-ef. Subašića.

Čestitamo magistru Riad-ef. Subašiću na ovom vrijednom djelu, te mu želimo uspjeh u daljem akademskom i naučnom napredovanju.

O magistru Riadu Subašiću

Riad Subašić je rođen u Sarajevu 20. 05. 1998. godine. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 2017. godine, a tokom školovanja u medresi bio je urednik učeničkog lista Zemzem. Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu diplomirao je 2021. godine i dobitnik je priznanja “Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu.” Tokom akademske 2021/2022. godine bio je demonstrator na predmetu Kiraet. Trenutno je zaposlen kao imam Muslimanskog kulturnog centra Ljubljana.