Muftija Porić primio abmasadora BiH i ambasadora Češke u Sloveniji

U srijedu, 24. aprila 2024. godine, muftija mr. Nevzet Porić primio je u svom uredu Nj. E. Daria Novalića, ambasadora BiH u Sloveniji i Nj. E. Jiri Kudela, ambasadora Češke u Sloveniji.

Muftija Porić se zahvalio ambasadorima na posjeti ističući da je Islamska zajednica u Republici Sloveniji opredijeljena za suživot i poštivanje svih ljudi bez obzira na njihova religijska i druga opredjeljenja. Ispostavio je dobru suradnju koja Islamska zajednica ima sa Katoličkom crkvom i drugim vjerskim zajednicama u Republici Sloveniji kao i sa predstavnicima vlasti na lokalnom i državnom nivou.

Ambasadori Novalić i Kudela zahvalili su muftiji Poriću na prijemu i prilici da se upoznaju sa djelovanjem Islamske zajednice u Republici Sloveniji, koja predstavlja važan faktor u razvijanju i promoviranju pozitivnih vrijednosti suživota i dijaloga između različitih naroda koji žive u Republici Sloveniji. U tom pogledu dogovoreni su konkretni projekti na području kulture koji će se realizirati u narednom periodu.

U prisustvu muftije Porića, ambasodori Novalić i Kudela obišli su kompleks Muslimanskog kulturnog centra Ljubljana.