Zekat kao stub solidarnosti

Zekat je treći stub islama. Godišnja je obaveza svakog punoljetnog muslimana koji posjeduje imovinu u visini vrijednosti koja se naziva nisab. Zekat je utemeljen u primarnim izvorima islama: Kur'anu i sunnetu. Zanimljivo je da se u kur'anskim redcima zekat najčešće spominje uz obavljanje namaza, aludirajući na organsko jedinstvo duhovnog i materijalnog svijeta, njihov balans i harmoniju koju islamsko učenje općenito zagovara.

Zekat u arapskom jeziku ima značenje rasta i čistoće. Zekat čisti dušu od grijeha, ali i sitničavosti i škrtosti. A, u hadisu je rečeno da davanje zekata nikada neće umanjiti imetak. Računica je jednostavna s obzirom na to da se dio imovine iz nekorištenih zaliha daje u posjed siromašnih i potrebnih, pa posljedično dolazi i do osvježenja u ekonomiji i razvoju trgovine. 

Uzvišeni Allah je u 60. ajetu sure et- Tevbe, odredio osam kategorija primalaca zekata: 

“Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga sakupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku-namjerniku. Allah je odredio tako! – A Allah sve zna i mudar je.”

Iz navedenog ajeta je r. Husein Đozo izveo jedan izvanredan zaključak: zekat je društveni instrument za podmirivanje svih potreba društvene zajednice. 

I zaista se kroz spomenute kategorije pokriva širok sloj društvene zajednice. Prava snaga zekata, međutim, može proisteći samo i jedino iz institucionalnog prikupljanja i distribuiranja, što na koncu i jeste sunnet Muhammeda, a.s., i praksa najboljih generacija muslimana. Šta u suštini ova tvrdnja znači?

Muslimani svoju solidarnost izražavaju najčešće prema siromasima, udjeljujući im milostinju, pa i zekat. No, ako dublje sagledamo kur'anski tekst, ovim pristupom većina ostalih kategorija kojima pripada zekatska imovina, ostat će u nepravednoj sjeni i zapostavljenosti. 

Ne može se dopustiti da musliman posmatra zekat samo kao svoju ličnu i privatnu obavezu za koju odgovara isključivo Bogu. Zekat ima mnogo šire značenje. Ova islamska ustanova samo jednim dijelom usmjerena je ka socijalnim kategorijama, dok dublji smisao i duh ovog islamskog propisa obuhvata sistemski pristup ključnim obrazovnim, ekonomskim, kulturno-civilizacijskim i etičkim problemima muslimanske zajednice.

To je sedamdesetih godina na umu imao i r. Đozo, kada je pokrenuo inicijativu za usmjeravanjem sredstava iz zekata za potrebe obrazovnih institucija Islamske zajednice, što je rezultiralo otvaranjem Islamskog teološkog fakulteta, odnosno današnjeg Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, koji predstavlja jednu od vodećih institucija za izučavanje islama u Europi. Na stotine učenika i studenata, različitih usmjerenja, stipendisti su Fonda Bejtul-mal. Svjedočimo i aktivnom angažmanu Islamske zajednice na zbrinjavanju unesrećenih muslimana u području Gaze i Palestini, humanitarnih akcija na području Bosne i Hercegovine i slično tome. I u tome jeste prava suština zekata. To će još jednom potvrditi da da je jedina legitimna i sunnetu najbliža institucija za uplatu zekatskih sredstava Fond Bejtul-mal Islamske zajednice.

Moleći Milostivoga, da nagradi sve dobrotvore i izvršitelje obaveze zekata.

A milost Moja obuhvaća sve; dat ću je onima koji se budu grijeha klonili i zekat davali, i onima koji u dokaze Naše budu vjerovali. (El- E'araf, 156.)

Riad Subašić