Sehur i iftar

Jedna od ključnih komponenti tokom mjeseca ramazana je post. Drugim riječima, post podrazumijeva suzdržavanje od jela i pića i drugih tjelesnih užitaka u vremenu od pojave zore do zalaska sunca.      

Sehur se odnosi na obrok koji se jede prije zore te na taj način vjernik započinje svoj post. U suštini ovo je posljednje što se jede do zalaska sunca. Prenosi Enes b. Malik, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, a.s., rekao: “Ustajte na sehur, jer u sehuru je, zaista, bereket.” Bereket sehura jeste sticanje sevapa zbog slijeđenja Poslanika, a.s.  Allahov Poslanik, a.s., je rekao: “Doista Uzvišeni Allah i Njegovi meleki donose salavate na one koji sehure.” Sehursko vrijeme je mubarek vrijeme. Svake noći prije zore, a nakon jela, donosi se nijet koji glasi: Nevejtu en esume gaden feridaten min šehri ramadane lillahi te'ala, što znači: Odlučih postiti sutrašnji obavezni post mjeseca ramazana u ime Uzvišenog Allaha.

Iftar je obrok koji se odnosi na prekidanje posta. Post se prekida kada sunce zađe i kada nastupi akšamsko vrijeme. Od Selmana b. Amira ed-Dabbija, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: „Kada se neko od vas iftari, neka se iftari hurmama, a ako ih nema, neka se, onda, iftari vodom, jer je ona čista“! Kao i sehur, iftar je mubarek vrijeme, te upravo zbog toga ne možemo sehur i iftar shvatiti kao dva obična obroka koja uživamo. U predajama se navodi da se dova postača ne odbija, posebno u iftarsko vrijeme. Prema tome, neka dova bude neizostavan faktor tokom vašeg posta. Poslanik, a.s., je kazao:  „Postač ima dvije radosti: prilikom iftara i prilikom susreta sa svojim Gospodarom!“  Život na dunjaluku prolazi brzo. Metaforički rečeno, naš život traje od sehura do iftara.

Alija Zubača