Zajednička izjava vjerskih zajednica u vezi sa uvođenjem zakona o potpomognutom samoubistvu u slovensko zakonodavstvo

Naše vrijeme obilježeno je etičkim dilemama sa kojima se čovječanstvo prije nije suočavalo. Kada se u Sloveniji suočavamo sa Prijedlogom zakona o dobrovoljnom prekidu života, na površinu izlazi briga svakog čovjeka hoće li moći doživjeti miran kraj svoga života.

Evangelistička binkoštna crkva, Evangelistička crkva AV u Sloveniji, Islamska zajednica u Republici Sloveniji, Jevrejska zajednica Slovenije, Katolička crkva u Sloveniji, Makedonska pravoslavna crkva i Srpska pravoslavna crkva žele da iznesu stav po ovim pitanjima, posebno kada se u slovensko zakonodavstvo pokušava uvesti potpomognuto samoubistvo.

Učiniti sve da se ublaži patnja

Uprkos napretku medicine, ostaje činjenica da su ljudi podložni starenju, bolestima i patnjama, a neizbježno i smrti. Istovremeno, potrebno je shvatiti da je sve to dio cjelokupnog ljudskog života. Čovječanstvo uvijek iznova traži odgovor na pitanje patnje, posebno danas, kada je medicina u stanju da produži život, a uz to ponekad umiranje i patnju.

Uvijek je potrebno biti uvjeren da različite medicinske intervencije zaista služe svrsi liječenja. Svaki čovjek ima priliku da se odrekne onih terapija koje ne bi otklonile patnju i bolest, već bi samo produžile agoniju. Mora se učiniti sve da se pomogne osobi koja pati, da joj se ublaži bol, da se bude blizu nje i da se pokaže bilo koja vrsta  medicinske, vjerske i emocionalne podrške, koja je ugroženoj osobi potrebna. Potrebno je učiniti sve da svi, i oni najbliži i društvo kao takvo, budu spremni da učestvuju u ovom procesu.

Svaki život je vrijedan

Svako društvo pokazuje svoju humanost tako što na sve načine pomaže ugroženim, bolesnim, starim i napaćenim ljudima, kako bi svaki njegov član, uprkos bolesti i starosti, jednog dana u miru dočekao svoj odlazak.

U svakom slučaju, nećemo pomoći osobama koje pate, posebno neizlječivo bolesnim, nudeći im – čak i na nivou zakona – bilo kakav oblik prijevremenog prekida života. Ovim samo uvodimo razliku između “dostojnog” i “nedostojnog” ljudskog života.

Svaki čin kojim namjerno prekidamo svoj ili tuđi život predstavlja potpunu suprotnost od onoga čemu kao društvo trebamo težiti: poštovanju i brizi za svaki ljudski život. I sa etičke i sa vjerske tačke gledišta, ovakav čin je nedopustiv, a uvođenje mogućnosti potpomognutog samoubistva znači društveno napuštanje brige za najugroženije.

Umjesto da u društvo uvodimo ideju dobrovoljne smrti, sredstva treba ulagati u sprječavanje želje za smrću kada se ona javi zbog bolesti ili na kraju života.

Razvijati palijativnu njegu i u cjelosti tretirati svaku osobu

Svaka smrtno bolesna osoba treba da dobije najbolju i najsveobuhvatniju moguću palijativnu skrb: fizičku, emocionalnu, socijalnu, vjersku i duhovnu. Palijativna medicina pruža sveobuhvatnu i efikasnu podršku oboljelim pacijentima i njihovim porodicama, čak i kada se bolest ne može izliječiti. Zato promovišemo palijativno zbrinjavanje pacijenta i njegove porodice u posljednjem periodu života. Umjesto brzih rješenja u obliku suicidalnih ideja, podstičemo plemenitu ljudsku posvećenost brizi jednih o drugima, posebno o onima koji pate.

Zaključak:

Evangelistička binkoštna crkva, Evangelistička crkva AV u Sloveniji, Islamska zajednica u Republici Sloveniji, Jevrejska zajednica Slovenije, Katolička crkva u Sloveniji, Makedonska pravoslavna crkva i Srpska pravoslavna crkva zajednički izjavljuju:

1. Zakonsko uvođenje mogućnosti potpomognutog samoubistva značilo bi indirektno ohrabrenje pacijenata da okončaju vlastiti život, što kategorički odbacujemo. Ovo je etički neprihvatljiva mjera pomoći neizlječivo bolesnima u našem društvu.

2. Moramo se truditi da se neizlječivi bolesnici ne osjećaju kao teret za društvo, da se ne osjećaju beskorisno i da svi budu svjesni vrijednosti i dostojanstva svakog pa i ugroženog života. Društvene resurse treba ulagati u holistički pogled na ljude i u razvoj palijativnog zbrinjavanja.

3. Potrebno je učiniti sve da se vrijednost ljudskog života, koji je dar Stvoritelja, sve više uvažava i njeguje u našem društvu. Prijedlog zakon o dobrovoljnom prekidu života je sušta suprotnost ovom naporu.

4. Potrebno je odmah povući iz parlamentarne procedure Prijedlog zakona o dobrovoljnom prekidu života, započeti stratešku, promišljenu i široku raspravu o ovim temama i tražiti trajne, čovjekoljubive i pristojne odgovore na pitanje ljudske patnje.

Dr. Daniel Grabar, superintendent, Evangelistička binkoštna crkva

Mr. Leon Novak, Evangelistička crkva AV

Muftija mr. Nevzet Porić, Islamska zajednica u Republici Sloveniji

g. Boris Čerin-Levi, predsjednik Jevrejske zajednice Slovenije

dr. Andrej Saje, predsjednik Slovenske biskupske konferencije, Slovenska katolička crkva

Dimitar Gazinkovski, arhijerejski namjesnik za Sloveniju, Makedonska pravoslavna crkva

Aleksandar Obradović, arhijerejski namjesnik za Sloveniju, Srpska pravoslavna crkva