Večer ilahija i kasida u MKC Ljubljana

U utorak, 18. jula 2023. godine u Muslimanskom kulturnom centru Ljubljana organiziran je program pod nazivom „Večer ilahija i kasida“, povodom nastupanja Nove 1445. hidžretske godine.

U amfiteatru Muslimanskog kulturnog centra Ljubljana povodom Nove 1445. hidžretske godine izveden je program koji se sastojao od učenja Kur'ana, tekbira, salavata te ilahija i kasida. U programu su učestvovali hfz. Ahmed-ef. Alili, imam MKC Ljubljana, Riad-ef. Subašić, imam MKC Ljubljana i Sejman-ef. Rekić.

U toku programa prisutnima se obratio Nevres-ef. Mustafić, imam MKC Ljubljana, koji je govorio o nastanku ilahija i kasida, kao izrazu ljubavi i (po)časti prema Uzvišenom Bogu i Božijem poslaniku Muhammedu, a.s.

Prisutnima se obratio gl. imam MKC Ljubljana, Senad-ef. Karišik, koji je ukazao na različite dimenzije hidžre te veliki broj poruka i pouka koji se crpe iz tog događaja u današnjem vremenu. Zahvalio se izvođačima programa, prisutnim džematlijama koji svojim dolaskom donose bereket Zajednici, na isti način kako je i hidžra donijela bereket prvoj zajednici muslimana čije plodove i danas ubiremo. U kontekstu historijskog značaja hidžre istakao je nastanak hidžretskog kalendara iz vremena hazreti Omera i ashaba koji su prepoznali značaj hidžre i izabrali je za početak hidžretskog kalendara. Potom je naveo različita značenja pojma hidžra, od njegovog osnovnog u značenju preseljenja, potom u značenju progresa, u značenju promjene, i u značenju opredjeljenja, navodeći hadis Božijeg poslanika: ”Muhadžir je onaj koji ostavlja, koji napušta, koji se kloni onoga što je grijeh, što je zabranjeno, što krši Allahove propise, što udaljava od Allaha i ono što je suprotno sunnetu Allahovog Poslanika.”

Svoj govor je zaključio porukama obraćajući se posebno mladima da je najvažnije pitanje kako razumjeti hidžru u kontekstu današnjeg vremena navodeći da su ashabi, nakon smrti Muhammeda, a.s., kada se pojavila potreba za tim, da izaberu na koji će način i kakav će kalendar imati od kada početi  računati godine, kako to inače imaju sve kulture i civilizacije, odlučili i izabrali da početak kalendara i računanja godina bude događaj hidžre, odnosno preseljenje Muhammeda, a.s., iz Mekke u Medinu. Iz samog izbora, i same rasprave o važnosti posjedovanja vlastitog kalendara i načina računanja godina, iako ta rasprava nije postojala u vrijeme Muhammeda, a.s., govori o tome kakvi su ashabi bili revolucionari, prosvjetitelji  i inovatori, za razliku od nekih trendova među muslimanima danas, koji su u suprotnosti sa osnovnim naučnim dostignućima, pa i imperativima Božije objave (uči, čitaj, istražuj, inoviraj…).  Inovacija ashaba između ostalih je bio i kalendar.

Na kraju je čestitao Novu 1445. hidžretsku godinu sa dovom za bereket, nafaku i progres muslimana i njihovih porodica u periodu koji slijedi pred njima.