U Ljubljani proučena ikrar-dova

U subotu, 10. juna 2023. godine u ljubljanskoj džamiji poslije podne-namaza, proučena je ikrar-dova za četrdeset hadžija iz Republike Slovenije, koji će u organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u BiH, ove godine obaviti petu islamsku dužnost – hadž.

U prisustvu velikog broja rodbine i prijatelja budućih hadžija, imama i džematlija iz svih džemata, prisutnima se na početku svečanosti obratio Senad-ef. Karišik, glavni imam Muslimanskog kulturnog centra Ljubljana, koji je predstavio ovogodišnje hadžije i istakao da je ovo 15. zajednička ikrar-dova za hadžije iz Slovenije a prva koja se organizira u ljubljanskoj džamiji.

U ime hadžija obratio se glavni vodič ovogodišnjih hadžija Nevres-ef. Mustafić, imam Muslimanskog kulturnog centra Ljubljana a kao vodiči, hadžijama će biti na raspolaganju i Munzir-ef. Čelenka, glavni imam na Jesenicama i Bilal-ef. Efendić, glavni imam u Velenju.

Vazu-nasihat održao je muftija mr. Nevzet-ef. Porić, koji je najprije čestitao budućim hadžijama na ovom velikom mubareku. Muftija Porić je posebno uputio poruku budućim hadžijama da budu strpljivi i da čuvaju kako svoj, tako i ugled Islamske zajednice u Republici Sloveniji, te uvijek imaju na umu kur'anski ajet u kojem stoji: “Hadž je u određenim mjesecima; onom ko se obaveže da će u njima obavljati hadž nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi, i nema svađe u danima hadža. A za dobro koje učinite Allah zna. I onim, što vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost. I Mene se bojte, o, razumom obdareni!” Muftija Porić je istakao da je velika čast biti Allahov gost i obaviti petu islamsku dužnost, jer se vjerniku pruža jedinstvena priliku da na Arefatu – kao mjestu istinske spoznaje – svede račune sam s sobom i vrati se čist od grijeha.

Ilahije i kaside sa motivima Ka'be i svetih mjesta – Mekke i Medine, učili su imami Muslimanskog kulturnog centra Ljubljana hfz. Ahmed-ef. Alili i Riad-ef. Subašić a ikrar-dovu proučio je Bilal-ef. Efendić.

U prijepodnevnim satima, Mešihat Islamske zajednice u Republici Sloveniji organizirao je u Muslimanskom kulturnom centru Ljubljana stručni seminar (edukaciju) za buduće hadžije, na kojem su imali priliku da se upoznaju sa vjerskim propisima i svim dodatnim pitanjima koja se tiču same organizacije odlaska na hadž.

Ovodišnje hadžije su: Bahtić Adis, Bajrić Samed, Čelenka Faiza, Čelenka Munzir, Ćordić Sebiha, Dizdarević Hilmija, Djedović Dževahid, Djedović Senada, Dudaković Hava, Durmić Zahida, Džakulić Redžo, Efendić Bilal, Elezović Elvis, Golubović Munib, Hafizović Kenan, Hasinović Suljo, Hasinović Zubejda, Isić Besima, Kaltak Almaze, Kreštić Zineta, Kulauzović Azra, Kulauzović Muhamed, Kusur Behira, Kusur Šaban, Mahmutagić Esad, Mahmutagić Hidaeta, Majetić Esma, Mehić Seida, Mehić Zahid, Mujezinović Sadeta, Mustafić Nevres, Omanović Fadila, Omerdić Fuad, Omerdić Ramiza, Poljić Bajrić Jasmina, Salihbašić Aiša, Salihbašić Raib, Selimović Muhamed, Šarić Mirsad i Zećirević Mirsad.