Kurban bajramska hutba muftije mr. Nevzeta Porića

Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji mr. Nevzet Porić predvodio je kurban-bajram u Muslimanskom kulturnom centru Ljubljana i održao je hutbu. U nastavku objavljujemo cijelu hutbu.

KURBAN-BAJRAMSKA HUTBA MUFTIJE MR. NEVZETA PORIĆA

28. juni 2023. god./10. zu- l-hidždže 1444. h.g.

Zahvaljujemo se Uzvišenom Allahu, dž.š, Gospodaru svih svjetova, Vladaru Sudnjega dana, Milostivom i Samilosnom. Salavat i selam donosimo na najodabranije biće koje se ikada pojavilo na ovom svijetu, na poslanika Muhammeda, a.s., njegovu čestitu porodicu i na sve njegove ashabe.  

Poštovana braćo i sestre,

U ovom prekrasnom jutru radujemo se Kurban-bajramu koji označava krunski događaj pete islamske dužnosti, hadža u Mekki na kojem sudjeluju i naše hadžije iz Slovenije. U organizaciji Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji, ove godine hadž je obavilo četrdeset hadžija. Hadž je ibadet u kojem se smiruju svi životni ciljevi i prohtjevi koji se odvijaju unutar naše ovozemaljske egzistencije od rođenja do smrti. Odlaskom na hadž vraćamo se na početak ovodunjalučkog puta nadajući se Božijoj milosti i oprostu počinjenih grijeha. Hadž kod svakog vjernika i vjernice predstavlja novi početak ovozemaljske borbe sa samim sobom i savladavanje prolaznosti s ciljem približavanja Onome Koji sve stvara i održava. 

Danas je 10. zu-l-hidždže 1444. hidžretske godine, odnosno 28. juni 2023. godine. Nalazimo se u prvom danu Kurban bajrama u kojem se prisjećamo poslanika Ibrahima, a.s., i njegove borbe sa iskušenjem pred kojeg ga je stavio Uzvišeni Allah, dž.š., s namjerom da ga poduči o svetosti života čiji vlasnik je isključivo Uzvišeni Bog, dž.š. 

”A kada je Ibrahima Gospodar njegov s nekoliko zapovjedi u iskušenje stavio, pa ih on potpuno izvršio, Allah je rekao: ‘Učiniću da ti budeš ljudima u vjeri uzor’.” (El-Bekare, 124)

Iskušenje pred koje je doveden Ibrahim, a.s., bilo je veliko. Iz današnje perspektive teško razumljivo, jer pristati na žrtvovanje svoga vlastitog djeteta može samo predani vjernik poput Ibrahima, a.s. Pa ipak, kao vjernici svjesni smo veličine i iskrenosti vjere u Boga koju je u svojim prsima nosio Ibrahim, a.s. 

” i kurbanom velikim ga iskupismo

i u naraštajima kasnim mu spomen sačuvasmo:

‘Neka je mir Ibrahimu!’

Eto tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,

A on je, doista, bio rob Naš, vjernik.” (Es-Saffat, 107-111)

Allah, dž.š., je sačuvao spomen na Ibrahima, a.s., sve do današnjeg dana, – tako će ostati sve do kraja ovoga svijeta. Za spremnost da žrtvuje svoga sina, Allah, dž.š., ga je nagradio kurbanom, a mi svakog kurban-bajrama žrtvujemo kurban u ime Dragoga Boga. Ovo je najveći primjer jačine Ibrahimove, a.s., vjere u Allaha, dž.š. Kur'an ukazuje na važnost ljudskoga života kao najvažnije vrijednosti koja nam je podarena i o kojoj smo dužni voditi računa. Život je neprikosnoveni dar Božiji svakome čovjeku. 

”… ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, – kao da je svim ljudima život sačuvao.” (El-Maida, 32)

Isključivi i potpuni vlasnik života svih stvorenja, pa tako i čovjekovog života, jeste Uzvišeni Bog. Život nam je podaren na korištenje. Moramo voditi računa o svome zdravlju i dostojanstvu. Moramo biti odgovorni prema životu. Razumijevanje života, kao dara Božijeg, pojačava naša bogobojaznost, jer sve što je stvoreno na svoj način slavi Onoga koji je život darovao. Nasilno oduzeti sebi život ili nekom drugom, predstavlja suprotstavljanje Božijoj volji i odredbi. Spomenuti kur'anski ajet naglašava važnost svakog pojedinačnog ljudskog života i poziva da poštujemo i štitimo život drugih ljudi. To je jedan od načina s kojim Allah, dž.š., ukazuje na važnost ljudskoga života i podsjeća nas na našu odgovornost prema drugim ljudima. U islamu je naglašena važnost i briga o zdravlju što dodatno naglašava važnost ljudskoga života. 

Muhammed, a.s., je na oprostom hadžu kazao da je svetost ljudskih života kao svetost Ka'be, Mekke i Dana Arefata. Mi vjerujemo da je Bog udahnuo dušu u  svako ljudsko biće kako stoji u Kur'anu. Otuda je svaki čovjek krunsko Božije stvorenje. 

Bog je izabrao čovjeka kao svoga namjesnika i kao svoga slugu na zemlji. Kao sluge ljudska bića moraju biti u totalnoj poslušnosti Bogu, a kao namjesnici oni moraju biti aktivni u provođenju Božije Volje ovdje na zemlji. Islamska koncepcija insana ili čovjeka odnosi se na ljudsko biće, ali ono ima mnogo dublje značenje i obuhvata različite aspekte uključujući duhovnu, moralnu i društvenu dimenziju. 

Svaki čovjek je stvoren od strane Allaha, dž.š., i ima poseban status u odnosu na ostala bića na Zemlji. Islam naglašava važnost razvijanja vjere i duhovnosti u životu što pomaže čovjeku kao insanu, kako ga Kur'an na svojim stranicama oslovljava, da postigne svoj pravi potencijal i ispuni životni cilj. Moralni aspekt svakog insana naglašava važnost razvijanja dobrih vrlina i moralnih vrijednosti kao što su poštenje, pravednost, ljubav prema bližnjima i poštovanje prema drugim ljudima. Društveni aspekt insana naglašava važnost zajedničkog života i interakciju sa drugim ljudima. Islam naglašava važnost solidarnosti, pomaganja drugima i brige za onima koji su u potrebi. Islam naglašava važnost razvijanja svih nabrojanih aspekata u životu kako bi insan postigao svoj pravi potencijal. 

Prema tome, mi kao ljudska bića posjedujemo odgovornost prema Božijem činu stvaranja. Stoga imamo i odgovornosti prema samima sebi. S obzirom da je ljudski život svet i da ga nismo mi stvorili, mi smo odgovorni za održavanje naših tijela zdravima i da sami sebi ne nanosimo fizičke ozlijede. Otuda se suicid ili samoubistvo posmatra kao smrtni grijeh u islamu. Savremena tvrdnja koju često možemo čuti da je tijelo moje i da mogu s njim činiti što me je volja, u potpunoj je suprotnosti sa islamskim razumijevanjem ovog pitanja. Tijelo nije moje, jer ga nisam ja stvorio – ono pripada Bogu naučavaju sve svjetske religije. Nažalost, današnji čovjek ne čuje taj zov duhovnosti. A kako bi i čuo kada je sve  materijalizirano i obezduhovljeno u ovom svijetu. Ovaj svijet stvara lažne potrebe čovjeku, a odvraća ga od istinske i izvorne potrebe – tj. vjere. Čovjeku bez vjere sve je dozvoljeno i tu je pogubnost današnjeg čovjeka. 

Poštovana braćo i sestre,

Mi živimo u sekularnom društvo i modernom vremenu u kojem je sveto potisnjeno na marginu društvene hijerarhijske ljestvice. Dobrostojeća društva, po nekim sociološkim teorijama, već su zaključila procese sekularizacije. Takva društva su izgubila važnu poveznicu sa religijom, jer su na snazi trendovi koji su suprotni od religijskih vrijednosti. U takvim društvima se uvijek iznova javljaju pitanja o abortusu, bioetičkim pitanjima, reproduktivnoj medicini, eutanaziji i slično, a na koja nema jasnih odgovora. U Evropi možemo čuti mnoge glasove koji potiču na dijalog sa religijom, ali se zaboravlja da svaki razgovor o religiji podrazumijeva govor o moralu i etici. Islam je etički usmjerena religija, isto kao i židovstvo i kršćanstvo, koji prihvata temeljnu etiku elementarne ljudskosti koja se temelji na Božijoj Riječi i Volji. 

Ovih dana se u slovenskoj javnosti javlja pitanje eutanazije ili dobrovoljnog prekida života. Očekuje se da će se u narednom periodu intenzivirati pitanje zakona o pomoći pri dobrovoljnom okončanju života. Naš stav je jasan. Eutanazija je kršenje etičkih, pravnih, vjerskih i medicinskih kodeksa. Medicinski zahvat čiji cilj je namjeran prekid života je neetičan i predstavlja grijeh pa čak i ako se izvodi na želju bolesnika. Eutanazija je u islamu zabranjena. Aktivna eutanazija je vrsta ubistva, što je u islamu zabranjeno, ali je dozvoljeno obustaviti liječenje osobe za koju ljekari ocijene da više nema nade u ozdravljenje, uključujući i skidanje sa aparata za vještačko disanje i vještačko održavanje krvotoka. Obustava liječenja, tzv. pasivna eutanazija, u spomenutom slučaju se ne tretira kao ubistvo.

Nije dopušteno pravdati oduzimanje života navodnim humanim razlozima i ciljevima da bi se spriječile ili izbjegle patnje, da bi se prekinule muke zbog teške i neizlječive bolesti ili zbog nekog teškog stanja i iskušenja. U spomenutom prijedlogu zakona se spominje čak i ekonomska računica što je izvan razumskih okvira, jer kalkulirati život sa ekonomskog stajališta je neprimjereno i neprihvatljivo. U hadisu Muhammeda, a.s., stoji da je bio neki čovjek u ranama, izgubio je strpljenje, i uzeo je sebi život. Na to je Allah, dž.š., rekao: ”Preduhitrio me Moj rob u onome što sam mu odredio, pa mu je zabranjen ulazak u džennet”.

Allah, dž.š., u Kur'anku kaže:

”Samo je Allahova vlast na nebesima i na Zemlji, i Allahu se sve vraća!” (En-Nur, 42)

Naša vjera naglašava da je bolest iskušenje od Allaha, dž.š., i da vjernici trebaju zahvaljivati svome Gospodaru u svim situacijama uključujući i bolest. Svojim strpljenjem i ustrajnošću u teškim situacijama, ostvarujemo sebi nagradu na budućem svijetu Ahiretu. Pravi vjernici nikada ne gube nadu u Allahovu milost. 

Draga braćo i sestre,

U vremenu koje nam je podareno da u njemu provedemo ovozemljaski život postoje mnogi izazovi. Situacija u svijetu i Evropi kojoj pripadamo je teška i zabrinjavajuća. Klimatske promjene, ratovi, krize kao i nedostatak međuljudske empatije, predstavljaju najveće izazove s kojima se suočava ljudski rod. Budućnost je neizvjesna za svakog pojedinca. Kao obični smrtnici tražimo od onih koji u naše ime odlučuju da ulože maksimalan trud da pomognu običnome čovjeku da lakše živi i preživi podareni mu život. Naš boravak na ovome svijetu je kratak. Zato ne pristajemo na činjenicu da ga bilo ko ugrožava zbog kratkotrajnih i interesnih ciljeva. Želimo i tražimo da nam se osiguraju uvjeti za normalan i zdrav život. Naša je želja da živimo u poštenom, odgovornom, naprednom i nadasve dostojanstvenom društvu. Ljepota života na dunjaluku može se vidjeti u mnogim aspektima života uključujući prirodu, umjetnost, društvene odnose i međusobnu ljubav. Kao vjernici koji čuvaju i njeguju tradicionalne vrijednosti poput svetosti života, zdrave porodice, međusobne solidarnosti i razumijevanja, humanosti, suosjećajnosti, poslušnosti roditeljima i mnoge druge, borit ćemo se za njih i dalje ćemo ih promovirati unatoč sve učestalijim napadima na njih sa različitih strana našega okruženja. 

Braćo i sestre,

Islamska zajednica u Republici Sloveniji je vjerska organizacija čiji primarni cilj jeste da pomogne organizaciju vjerskoga života sviju vas. Nažalost, još uvijek je mnogo onih koji niste članovi Islamske zajednice. Neki od vas jednom ili dva puta godišnje u vrijeme bajrama dođete u džamiju. Želim naglasiti da ste svi dobrodošli i vrata Islamske zajednice su za sve otvorena. Trenutno je u Islamsku zajednicu učlanjeno osam hiljada porodica, a u mektebu je upisanih blizu tri hiljade polaznika. Osam hiljada porodica i tri hiljade mektebskih polaznika je nedovoljno s obzirom na broj muslimana koji živimo u Sloveniji. Kao najodgovorniji čovjek za funkcioniranje zajednice pozivam sve one koji nisu da budete članovi Islamske zajednice i da šaljete svoju djecu u mekteb. Na taj način ćemo pomoći razvoj Islamske zajednice i lakše ćemo odgojiti svoju djecu u skladu sa tradicionalnim i trajnim vrijednostima. Naša uloga u obrazovanju djece je ogromna. Budimo dio džemata, jer je moć u zajedništvu. Ukoliko budemo ujedinjeni, onda ćemo osjećati pripadnost, zajedništvo i lakše ćemo se međusobno povezati. Želim se zahvaliti svima onima koji redovno izvršavaju svoje obaveze prema Islamskoj zajednici i brinu se o njenom funkcioniranju. Molim Allaha da vam nadoknadi na oba svijeta. 

Draga braćo i sestre,

Kurban bajram jeste bajram žrtve i iskušenja, prisjećajući se Ibrahima i Ismaila a.s. Međutim, ovo su dani i veselja, radosti, druženja i opraštanja. Zato iskoristimo trenutke radosti i podarimo svojim najmilijima, svojim komšijama, prijateljima i poznanicima lijepu riječ i radosne trenutke. Oprostimo jedni drugima i zaželimo svako dobro!

Želim vam hairli i berićetne dane Kurban-bajrama uz dovu Gospodaru svjetova da nam ukabuli naše ibadete i podari svako dobro.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!