U džematu Wels u Austriji održane 27. hatme

”Ispravna vjera se jedino može učiti u mektebu i pred imamom. Zato je važno postojanje džemata i Islamske zajednice gdje god žive Bošnjaci,” Kazao je muftija mr. Nevzet Porić

U subotu, 2. jula 2022. godine, u džematu Wels (Islamska zajednica Bošnjaka u Austriji) održane se 27. hatme na kojima je mektebsko obrazovanje okončalo devet polaznika mektebske nastave. 

Svečanost hatmi je održana na Trgu Bošnjaka, pred mesdžidom u Welsu. Okupljene džematlije i roditelje poselamio je imam hafiz Senad-ef. Podojak kazavši da džemat Wels ima 550 učača Kur'ana. Od osnivanja džemata prije trideset godina do danas, kao imam je poučavao Kur'anu djecu i odrasle, a motiv mu je bio hadis Božijeg poslanika Muhammeda, a.s., koji je rekao: ”Najbolji među vama je onaj ko uči Kur'an i ko drugoga podučava.” Zahvalio se džematlijama i džematlijkama koji su podržavali njegov rad kao imama i razvoj džemata u proteklom periodu. 

Zatim su prisutne poselamili predsjednik džemata Wels h. Mehmedalija Alekić i podpredsjednik Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji Midhat-ef. Kupinić. 

Drugi imam džemata Wels hafiz Adem Ademi koji je radio na pripremama hatmi sa mektebskim polaznicima u sadržajnom programu zajedno sa devet polaznika mektebske nastave proučio je suru Jasin. Mektebski polaznici pokazali su visok nivo poznavanja tedžvidskih pravila i pravilnog učenja Kur'ani Kerima. 

Poseban gost na svečanosti bio je muftija mr. Nevzet Porić. U svom izlaganju je čestitao hafizu Senad-ef. Podojku na ustrajnom radu i ostvarenim rezultatima u proteklih trideset godina koje je proveo u džematu Wels. Posebno je istakao uspjeh kada je riječ o postignutim rezultatima u mektebskoj nastavi. Zatim je govorio o važnosti učenja Kur'ana uz savjete polaznicima mekteba da se trebaju i dalje družiti sa Kur'anom kao Božijom riječi pred kojom su i najveći umovi priznavali nemoć kada je u pitanju savršenostvo njegovog izraza. Uputio je čestitke roditeljima ohrabrivši ih s hadisom Božijeg poslanika Muhammeda, a,s., koji je rekao: ”Ko bude učio Kur'an, proučavao ga i radio po njemu, na Sudnjem danu će mu biti stavljena na glavu kruna od nura koja će svijetliti kao što svijetli Sunce. Njegovi roditelji će biti zaogrnuti sa dva ogratača, pa će reći: ‘Zašto li smo ovako obučeni?’ Biće im kazano: ‘Zato što je vaše dijete stalno bilo uz Kur'an.'” U nastavku je govorio o važnosti učenja vjere pred imamom kojeg ne može zamijeniti internet, odnosno društvene mreže. Ispravna vjera se jedino može učiti u mektebu i pred imamom. Zato je važno postojanje džemata i Islamske zajednice gdje god žive Bošnjaci. 

Programu je prisustvovao imam Muslimanskog kulturnog centra Ljubljana hafiz Ahmed Alili koji je uljepšao svečanost milozvučnim učenjem Kur'ana i ilahija. 

Svečanosti su prusistvovali i učile ilahije članice hora ”Eš-šems” iz džemata Vrbanjci, Kotor Varoš.