Hatme svečanosti u džematima

Od 11. do 25. juna 2022. godine, prema kalendaru mektebske nastave Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji, organizirane su hatme svečanosti na kojima je promovirano 65 svršenika mektebske nastave.

U Muslimanskom kulturnom centru Ljubljana, hatma svečanost za 22 svršenika mektebske nastave organizirana je u subotu, 11. juna 2022. godine. Muftija mr. Nevzet-ef. Porić, uručio je šehadetname sljedećim svršenicima: Amri Jakupović, Nejli Bosnić, Merisi Amet, Zuhradini Mujić, Nedžadu Kanuriću, Sumei Lišić, Harunu Batiću, Safaudinu Pajaliću, Anisu Ramiću, Dženisi Kovačević, Ahsenu Aleševiću, Harisu Hamuliću, Merisi Kovačević, Ajdinu Nahiću, Alemu Avdiću, Narisi Hodžić, Alliu Mahiću, Samri Ramić, Majdi Hamulić, Džanu Merdanoviću, Tajri Karaosmanović i Halimi Porić.

Istog dana u Narodnom domu Celje, Odbor Islamske zajednice Celje organizirao je hatma svečanost za 6 svršenika mektebske nastave. Muftija mr. Nevzet-ef. Porić, uručio je šehadetname sljedećim svršenicima: Esadu Tabakoviću, Nadiji Duranović, Adelisi Turatović, Haniji Zulić, Nejri Softić i Lamiji Šehić.

Hatma svečanost za 9 svršenika mektebske nastave džemata Postojna organizirana je u subotu, 18. juna 2022. u Kulturnom domu Postojna. Muftija mr. Nevzet-ef. Porić, uručio je šehadetname sljedećim svršenicima: Dedić Melisi, Garanović Emiru, Hadžić Sumeji, Hajdarević Heni, Horozović Ilmi, Kendić Belmi, Majetić Ajdinu, Pajalić Elhanu i Šahman Lejli.

Istoga dana organizirana je hatma svečanost za 6 svršenika mektebske nastave u džematu Ajdovščina. Nazif-ef. Topuz, muftijin zamjenik, uručio je šehadetname sljedećim svršenicima mektebske nastave: Edini Bajramoskoj, Nejri Halilović, Ermini Huskić, Hasanu Ibrišimoviću, Osmanu Ibrišimoviću i Mirzi Jusiću.

Hatma svečanost za 3 svršenika mektebske nastave džemata Kočevje organizirana je u nedjelju, 19. juna 2022. godine. Samir-ef. Jusić, izaslanik muftije mr. Nevzet-ef. Porića, uručio je šehadetname sljedećim svršenicima: Elmi Brkić, Ajni Seferović i Naidi Keranović.

Odbor Islamske zajednice Kranj organizirao je hatma svečanost za 10 svršenika mektebske nastave u subotu, 25. juna 2022. godine. Muftija mr. Nevzet-ef. Porić, uručio je šehadetname sljedećim svršenicima: Erni Mehić, Samri Kaltak, Amini Kaltak, Ilmi Halilović, Sadiki Muljković, Emrahu Mehiću, Anesu Mehiću, Ensaru Miziću, Tariku Bašanoviću i Talhi Karamujić.

Istog dana organizirana je hatma svečanost za 9 svršenika mektebske nastave Odbora Islamske zajednice Koper. Muftija mr. Nevzet-ef. Porić, uručio je šehadetname sljedećim svršenicima: Alibabić Taidi, Alibabić Sari, Felić Lini, Felić Thani, Durić Ajli, Ćejvanović Eli, Muharemović Anidi, Nasufović Erni i Nasufović Arnesu.

Hatma svečanost u MKC Ljubljana, 11. 06. 2022. god.
Hatma svečanost u Celju, 11. 06. 2022. god.
Hatma svečanost u Postojni, 18. 06. 2022. god.
Hatma svečanost u Ajdovščini, 18. 06. 2022. god.
Hatma svečanost u Kočevju, 19. 06. 2022. god.
Hatma svečanost u Kranju, 25. 06. 2022. god.
Hatma svečanost u Kopru, 25. 06. 2022. god.