Salavatima selamimo našeg Poslanika

Petak je dan u kojem je posebno lijepo donositi što više salavata. Zato, neka i ovaj mubarek dan petak ispuni naša srca salavatima na našeg Poslanika Muhammeda, a.s.

 ”Allah i Njegovi meleki blagosiljaju Vjerovjesnika, o vjernici, blagosiljajte ga i vi, i pozdrav mu pošaljite.” (Kur'an: el-Ahzab, 56)

Uzvišeni Bog učinio je srce kućom ljubavi, pa tako onaj koji nekog (nešto) voli, jezikom i srcem stalno spominje. Muslimani ne samo da vjeruju u poslanstvo Muhammeda, a.s., već ga i na različite načine spominju i riječima mu iskazuju ljubav. Pored slijeđenja njegovog sunneta (riječi i djela), jedan od najljepših načina iskazivanja ljubavi prema Božijem Poslaniku, jeste donošenje salavata. Salavat smiruje ljudsko srce, donosi Božiju milost (rahmet) i oprost grijeha, otvara vrata za primanje dove, povećava bereket u ispunjavanju ljudskih želja i potreba, a kao najljepši poklon obećava Poslanikov, a.s., šefa'at (zauzimanje) na Sudnjem danu.

Ebu-Talha prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., došao jednog dana, a radost se primijetila na njegovom licu, pa rekao:”Došao mi je melek Džibril i rekao: Zar nisi zadovoljan Muhammede, da svakog onog iz tvog ummeta koji te jednim salavatom spomene, ja spomenem salavatom deset puta i koji ti jedan selam pošalje, ja pošaljem njemu deset puta.” (Sunen en-Nesai,1228).

Petak je dan u kojem je posebno lijepo donositi što više salavata. Zato, neka i ovaj mubarek dan petak ispuni naša srca salavatima na našeg Poslanika Muhammeda, a.s., riječima:

Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā sallejte ‘āla Ibrāhīme ve ‘āla āli Ibrāhīme, inneke Hamidūn Medžīd. Allāhumme bārik ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā bārekte ‘alā Ibrāhīme ve ‘alā āli Ibrāhīme, inneke Hamīdun Medžīd.

Allahu, blagoslovi Muhammeda i porodicu Muhammedovu, kao što Si blagoslovio Ibrahima i porodicu Ibrahimovu, Ti Si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni! Allahu, podari bereket Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario Ibrahimu i porodici Ibrahimovoj, Ti Si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni!

Nevres Mustafić