Muftija Grabus sudjelovao na konferenciji o vjerskoj slobodi u Washingtonu

U Washingtonu je u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova SAD od 16. do 19. jula 2019. godine, održana druga konferencija o poticanju vjerske slobode u svijetu.

Na konferenciji je sudjelovalo više od hiljadu učesnika. Prva dva dana konferencije organizirana su za predstavnike nevladinih organizacija, a treći dan za predstavnike vladinog sektora. Na poziv Ministarstva vanjskih poslova i Ambasade SAD u Sloveniji, na skupu je sudjelovao muftija dr. Nedžad Grabus, predsjednik Mešihata IZ u Sloveniji.

Pitanje vjerske slobode duboko je ukorijenjeno u vrijednosti američke države i društva. Vjerska sloboda je zagarantirana Ustavom i zaštićena zakonskim regulativama. SAD svake godine objave izvještaje o stanju vjerske slobode u svijetu. Posebno se u izvještajima posvećuje pažnja manjinskim vjerskim zajednicama. Predstavnici neke vjerske zajednice su većina u pojedinim državama, u drugima su manjina. Zato se nastoji osvijestiti važnost pitanja o poštivanja ljudskih i vjerskih prava, slobodno izražavanje i prakticiranje  vjere bez obzira na brojnost ili većinu pojedine vjerske zajednice.

Uvodni pozdrav na konferenciji imao je ministar vanjskih poslova SAD g. Mike Pompeo. Ambasador Sam Brownback predstavio je važnost i ulogu SAD u promoviranju vjerske slobode u svijetu. Na skupu je govorio i specijalni predstavnik EU za promoviranje slobode religije i vjerovanja g. Jan Figel. Organizairano je više panela na kojima su predstavljeni trendovi u poštivanju, razvoju, reduciranju i kršenju pitanja slobode vjerovanja i religijskoj praksi u svijetu.

Na konferenciji su posebnu ulogu i potresna svjedočenja imale žrtve koje su preživjele nasilje ili teroeističke napade u sinagogi u SAD, džamiji u Novom Zelandu i crkvi u Širilanki. Na skupu su govorili i predstavnici manjinskih zajednica koje se suočavaju s velikim problemima u religijskoj prsksi u Kini, Pakistanu, Sudanu i drugim zemljama.   

Muftija Grabus se susreo sa pomoćnikom u odjelu za europska i euro-azijska pitanja  g. Matthew G. Boysem, čime je potvrđena stalna podrška SAD afirmiranju vjerske slobode u Sloveniji. Muftija Grabus se zahvalio  g. Boyse za promoviranje vjerskih sloboda u svijetu i istako da je IZ u Sloveniji u Ambasadi SAD u Ljubljani uvijek imala prijatelje koji razumiju i potiču vjersku slobodu, za sve vjerske zajednice, zasnovanu na demokratskim principima i načelima o slobodi vjerovanja i prakticiranju vjere. Muftija je izrazio uvjerenje da će se partnerska saradnja u budućnosti produbiti i osnažiti kroz organiziranje obrazovnih i kulturnih programa i širenju svijesti o slobodi vjerovanja i prakticiranja vjere.

Moto konferencije je bio poštivanje slobode izbora i prakticiranja vjerovanja. U svom govoru bivši premijer Velike Britanije Tony Blair je kazao da će pluralne zemlje koje poštuju prava na slobodu vjerovanja biti sretnije, imat će povezujuće društvo i bit će ekonomski uspješnije i razvijenije.

IZ u Sloveniji izražava posebnu zahvalnost Ambasadi SAD u Ljubljani za organizaciju sudjelovanja muftije Grabusa na konferenciji o poticanju vjerske slobode u Washingtonu.