Kurban-bajramska hutba muftije prof. dr. Nedžada Grabusa

KURBAN-BAJRAMSKA HUTBA-PORUKA

MUFTIJE PROF. DR. NEDŽADA GRABUSA (2018/1439. h.g.)

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru, salavat i selam neka je na našeg poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe.

Poštovana braćo i sestre!

Kurban-bajram je blagdan koji nas poveže u snažnu zajednicu vjernika predanu vjeri u Jednog Boga i odlučnu u činjenju dobrih djela. Čovjekov život na Zemlji pun je različitih izazova i iskušenja, zato su blagdani prilika za duhovnu obnovu i inspiraciju koja čini naš život potpunijim i smislenijim. U modernoj civilizaciji ljudi često postavljaju pitanja: kakav je smisao religijskih običaja i blagdana? Svaki čovjek ima svoje želje, čežnje, izazove, dileme i poteškoće s kojima se suočava i koje nastoji ostvariti ili prevazići tokom svog zemaljskog života. Čovjek je biće koje je Uzvišeni Bog obdario razumom i dao mu sposobnost da upravlja poslovima na dunjaluku. Čovjek je graditelj civilizacije i kulture. Čovjek je istovremeno biće koje je sklono slabostima, grijehu i destrukciji. Zato je jedna od uloga velikih blagdana da ljude koji su posvećeni putu Istine ohrabri i osnaži u činjenju dobra, a sve osobe koje imaju iskušenja ili slabosti podsjeti na mogućnost iskrenog pokajanja i promjene životnih navika koje su čovjeka dovele u teško duhovno, psihičko ili materijalno stanje. Zato su obred hadža i prinošenje kurbana prilika za duhovno očišćenje i pokretanje nove stranice u našem životu.

Na primjeru Ibrahima, a.s., kojeg poštuju svi sljedbenici monoteističkih religija i koji je primjer čestitosti i uzoritosti za vjernike muslimane, kršćane i jevreje učimo o ljudskim iskušenjima i snažnoj vjeri u Boga, dž.š., koja pokreće čovjeka na činjenje dobra. Hadž i kurban su ibadeti koji su izravno povezani sa Ibrahimom, a.s. Čovjekova odluka da obavi hadž izražava se nijetom i učenjem telbije:

LEBBEJKE ALLAHUME LEBBEJKE, LEBBEJKE LA ŠERIKE LEKE LEBBEJK. INNEL HAMDE VENNIAMETE LEKE VEL MULK LA ŠERIKE LEK.

Odazivam Ti se, moj Allahu, odazivam! Odazivam Ti se! Nemaš sudruga, odazivam Ti se! Samo se tebi zahvaljujem i samo Ti imaš blagodati i imaš vlast. Ti nemaš sudruga.

Hadž se obavlja u određenim danima i na konkretnim mjestima, ali je svaka odluka za obavljanje hadža individualni čin osobe koja ima potrebne uvjete za obavljanje hadža. Hadž ima svoje propise, način kako se obavlja, a sve s ciljem kako bi se postigao smisao hadža: duhovno pročišćenje i spoznaja vrijednosti koje su trajnoga karaktera. Uzvišeni Bog nas uči:

“Hadž je u mjesecima koji su poznati, i ko se obaveže da će u njima obaviti hadž, neka zna da u danima hadža nema putenih užitaka, prepuštanja porocima i raspravi. A za dobro koje učinite Bog zna. I opskrbite se, a najbolja opskrba, zasigurno, je svijest o Bogu. Budite svjesni o razumom obdareni!” (El-Bekara 197.)

U Sunnetu, praksi Božijeg poslanika Muhammeda, a.s., detaljno su objašnjeni načini obavljanja hadža. Hadž nije performans niti folklorno-trgovački festival, to je duhovno putovanje kroz jasne stepenice koje vode čovjeka od pokajanja, preko fizičkog napora, materijalnog odricanja, nastojanja da se u duhovnoj tišini u susretu sa Ka’bom čovjek oslobodi svojih slabosti, počinjenih grijeha, razmišlja o Ibrahimovoj, a.s., predanosti Bogu, Ismailovoj, a.s., čistoti, oživi uspomenu na Hazreti Hadžeru, prisjeti se spasonosnih riječi Muhammeda, a.s., na Arefatu i očisti vodom Zemzem. Putovanje na Hadž nije turističko putovanje. S razvojem moderne tehnologije, medija masovnog komuniciranja i društvenih mreža zaradi pretjerane komercijaliziranosti često dolazi do profaniziranja, degradiranja i obesmišljavanja obreda hadža. Sa stalnim objavama na društvenim mrežama i posvećenosti želji da se primijeti i zabilježi svaki korak na hadžu gubi se “tajnovitost” značenja duhovnog preobraćenja, a umjesto posvećenosti duhovnom rastu zaokupirani smo detaljima koji nam odvraćaju pažnju od suštinskih vrijednosti putovanja koje je prilika za ponovno rođenje na dunjaluku, to jeste duhovno rođenje. Božiji Poslanik, a.s., nas je poučio da osoba kojoj Uzvišeni Bog ukabuli hadž ima status čistote kao tek rođeno dijete.

Ko obavi hadž ne čineći pri tome grijehe i prijestupe, vratiće se čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila.“ (El-Buhari i Muslim)

Zato je važna priprema za hadž, važno je društvo s kojim i u kojem se obavlja hadž i važan je muršid, duhovni voditelj, ne samo vodič, koji nas vodi kroz obrede hadža i duhovne stepenice koje nas vode do pročišćenja i spoznaje da je sve prolazno, da je samo Bog vječan.

“Sve što je na Zemlji prolazno je, ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti.” (Er-Rahman, 26.i 27.)

Ibrahim, a.s., je bio u stanju duhovnog nadahnuća, ispunjenosti i punine vjere kada je čuo kako meleki slave Uzvišenog Boga:

Hvaljen je i Svet Gospodar meleka i Džibrila”.

Ibrahim, a.s., je bio je u stanju odreći se svega materijalnog i postići nivo spoznaje koja ga je učinila osobom koju Uzvišeni Bog naziva Svojim prijateljem (Halilullah), a stotine generacija prije nas i mi danas u njemu gledamo uzor kako živjeti na ovome svijetu i biti predan Istini. Hadž je duhovna obnova i početak novog života. Vjernik nikada ne gubi nadu, čak ni u trenucima ako bi kao što je slikovito rekao Poslanik, a.s., nastupio Sudnji dan, trebalo bi ako može posaditi voćku.

“Kada bi nastupio Sudnji dan, a u ruci ti bila sadnica voćke, zasadi je”. (Buharija)

To je vodilja i želja za životom koji nam daje vjera u Uzvišenog Boga.

I drugi važan simbol ovog Bajrama povezan je s Ibrahimom, a.s., to jest prinošenje kurbana. Smisao kurbana je postići svijest o Uzvišenom Bogu, stanje takvaluka, očišćenja sebe i porodice.

“Do Allaha neće doprijeti ni meso njihovo ni krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena djela vaša; tako vam ih je potčinio da biste Allaha veličali zato što vas je uputio. I obraduj one koji dobra djela čine!” (Hadž, 37)

Kurban ima i socijalno-humanitarnu dimenziju jer se ovim činom pomažu ustanove Islamske zajednice, humanitarne organizacije, siromašne osobe. Naravno dio kurbana namijenjen je porodici i susjedima, prijateljima. U vremenu i uvjetima u kojima mi živimo nužno je ispoštovati i sve zakonsko-higijenske obaveze u prinošenju kurbana kako bismo bili sigurni da očuvamo svoje zdravlje i zdravlje svih osoba koje konzumiraju kurbansko meso. Kulturni uvjeti i standardi su različiti u mnogim zemljama. Sigurno je da ima osoba koje su nestručne i neodgovorno pristupaju procesu prinošenja kurbana. U našoj muslimanskoj tradiciji vodilo se i vodi računa o svim aspektima vjerskog, humanog, higijenskog, zdravstvenog i drugih aspekata prinošenja kurbana. Moramo uložiti dodatni napor da osobama koje nemaju iskustvo koje mi imamo s tog područja objasnimo i pomognemo da ispoštuju potrebne standarde, jer je današnje društvo veoma sklono pojedinačne slučajeve generalizirati i pripisivati vjeri islamu, ili općenito pripisivati svim muslimanima slabosti kroz primjere pojedinačnih slučajeva ako nisu kompatibilni s lokalnim razumijevanjem pojedinog pitanja.

Poštovana braćo,

U proteklom mjesecu pokrenuli smo obrtničke radove na Islamskom kulturnom centru u Ljubljani. Sagraditi džamiju ili posaditi voćku je u našoj vjeri pohvalno djelo, jer džamija simbolizira Božiju kuću na Zemlji i mjesto u kojem se odvija i razvija život, povezuje niži i viši svijet, prolaznost i vječnost, pojedinačno i opće. Isto kao što voćka živi i daje plodove i džamija odgaja ljude i daje svoje plodove. Projekt Islamskog kulturnog centra u Ljubljani je jedinstven projekt koji je obilježio našu generaciju. Zato vas pozivamo da u skladu sa svojim uvjerenjem i mogućnostima budete uz projekt Islamskog kulturnog centra i pomognete okončanje njegove gradnje.

Poštovana braćo,

Živimo u vremenu s puno izazova, neizvjesnosti i nepoznanica. I veliki umovi se pitaju kojim putem se razvija ljudska civilizacija. Mi nosimo veliki teret iskušenja na svojim plećima. Vjerovatno nema naroda koji je prošao tako velika iskušenja, razaranja i destrukcije krajem 20. stoljeća kao što smo mi prošli. U najtežim trenucima pokazali smo dostojanstvo i dignitet, sačuvali obraz i svoju vjersku čast. Uslijed velikih promjena na globalnoj sceni kao manjinska zajednica prolazimo kroz stalne provjere privrženosti demokratskim principima i slobodama. Budite uz svoju Islamsku zajednicu, jer su ljudi u Islamskoj zajednici bili uvijek uz svoj narod i u lijepim i teškim trenucima. Potrebno je stalno moliti Uzvišenog Boga i nadati se da će ljudi sačuvati razum, dobrotu, ljudskost i da svjetovna vlast ostane pravedna i poštena, predana vladavini prava i poštivanju ljudskih prava i sloboda. Molimo Uzvišenog Boga da nas sve sačuva od nasilnika i nasilja i da podari mir svim ljudima u Sloveniji i svijetu.

Želimo vam Bajram pun radosti i Božijeg blagoslova!

Bajram šerif mubarek olsun!

Predsjednik Mešihata IZ u Republici Sloveniji

Prof. dr. Nedžad Grabus, muftija