U Ljubljani organizirana mevludska akademija ”Proljeće vjere”

Na početku programa prisutnima je dobrodošlicu uputio mr. Nevzet Porić, generalni tajnik IZ-e u Republici Sloveniji, a nakon selama i dobrodošlice najavio je muftiju prof. dr. Nedžada Grabusa.

U svom obraćanju muftija prof. dr. Nedžad Grabus poselamio je prisutne i izrazio zadovoljstvo što imamo priliku ugostiti direktora i učenike Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, te istakao opredijeljenost IZ-e u Republici Sloveniji u promoviranju duhovnih i kulturnih vrijednosti.

”U djelovanju IZ-e u Republici Sloveniji nastojimo organizirati programe koji nas duhovno i kulturno snaže u afirmiranju muslimanskog ideniteta. Program kojeg smo nazvali ”Proljeće vjere” je sadržaj čiji je cilj potaći na razmišljanje o Božijem Poslaniku, a.s., uz želju da razvijamo pripadnost Zajednici vjernika i posebno pripadnost organiziranoj IZ-i u Sloveniji. Prema historijskim podacima Božiji poslanik Muhammed, a.s., rođen je 21. aprila u  Mekki. Proljetni miris budi naša fizička čula a miruh vjere Muhammeda, a.s., razvija naša duhovna čula. Naši gosti iz Sarajeva, na čelu sa direktorom Gazi Husrev-begove medrese mr. hafizom Mensurom Malkićem, predstavljaju najstariju školu sa područja jugo-istočne Evrope. Škola sa skoro petstoljetnom tradicijom je simbol muslimanske evropske ukorijenjenosti i potvrda naše muslimanske ozbiljnosti. Poštovani gosti, izražavamo vam dobrorošlicu i želimo vam da se ugodno osjećate.” – kazao je, između ostalog, muftija prof. dr. Nedžad Grabus.

Uslijedio je mevludski program u kojem su se smjenjivali prelijepi glasovi mladića i djevojaka – hora Gazi Husre-begove medrese, koja i na ovom polju bilježi dugogodišnju tradiciju, vjerno je prenoseći sa generacije na generaciju. Posjetioci su imali priliku uživati u dobro odabranim porukama sa motivima Kur'ana i hadisa, ilahija i kasida, mevludskih spjevova i pobožnih stihova.

Na kraju programa prisutnima se obratio direktor Gazi Husrev-begove medrese mr. hfz. Mensur Malkić, kazavši da mu je čast i zadovoljstvo da se može obratiti u ime Gazi Husrev-begove medrese koja je napunila 481 godinu svog kontinuiranog – neprekinutog rada. Direktor Malkić najprije je predstavio učenice i učenike, članove horske i recitatorske sekcije, a zatim je rekao:

”Uzvišeni Bog dao nam je puno blagodati, i kada bismo htjeli da ih nabrojimo onda ne bismo uspjeli. Da bi blagodati trajale treba biti zahvalan Allahu, dž.š. To je ujedno garancija da će blagodati trajati i ne samo to, već da će se i uvećavati. On nas je stvorio u najljepšem liku i onda nam je dao razum i na taj način nas odlikovao nad ostalim stvorenjima, pa nam je dao da se koristimo svime što je stvorio. Svrha našeg postojanja je da budemo u ibadetu. Između svega što je stvorio dao je zakone i uredio odnose i mi za to nismo zaduženi i nećemo biti pitani. Mi ćemo biti pitani za odnose između nas koje treba da gradimo na najbolji način, tako da između nas bude sklad u našim porodicama, u džematu, i široj zajednici. Među nama treba da vlada ljubav.”

U nastavku je direktor Malkić govorio o kur'anskim i hadiskim predajama o važnosti očuvanja međuljudskih odnosa, ističući da se u hadisima Božijeg Poslanika spominje da je popravljanje međuljudskih odnosa dobro djelo koje po svojoj vrijednosti – deredži, nadilazi dobrovoljni namaz, post i druge dobrovoljne ibadete. Direktor Malkić spomenuo je da se ove godine navršava 50. godišnjica od pokretanja učeničkog lista Zemzem, te da će prigodnim sadržajima ova godišnjica biti obilježena.

Na kraju obraćanja kazao je da je muftija prof. dr. Nedžad Grabus svršenik Gazi Husrev-begove medrese, koji svojim predanim radom na najbolji način promoviše Medresu, te mu je u znak zahvalnosti uručio monografiju Gazi Husrev-begove medrese.