Seminar za imame Mešihata IZ-e u Republici Sloveniji

Seminaru su prisustvovali direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta IZ-e u BiH, mr. Nusret Abdibegović i njegovi saradnici dr. Enes Svraka, mr. Meho Šljivo i Bahrudin Čolo.

Na otvaranju seminara, muftija prof. dr. Nedžad Grabus, nakon izražene dobrodošlice predstavnicima Uprave za vjerske poslove, izrazio je svoje zadovoljstvo da je došlo do realizacije seminara za imame čiji nosilac je Uprava za vjerske poslove. Upoznao je predstavnike Uprave sa strukturom džemata i kadrovskom sktrukturom imama IZ-e u Sloveniji. Istakao je problem dvojezičnosti s kojim se součavaju imami u svome djelovanju, a pogotovo prilikom izvođenja mektebske nastave, te je zamolio predstavnike Uprave da sve to imaju na umu, jer se radi o specifičnom području rada i djelovanja. Zaželio je uspješan rad seminara uz želju da ovakvih i sličnih susreta bude više u budućem radu i djelovanju.

Direktor uprave za vjerske poslove mr. Nusret Abdibegović, u svome obraćanju nakon prenesenih selama od reisu-l-uleme muftiji i imamima, zahvalio se za pruženu mogućnost da se organizira seminar za imame Mešihata IZ-e u Sloveniji. Po njegovom mišljenju, Islamska zajednica se dinamizira i ima svoj hod u vremenu i prostoru, pa se islamu može pristupati dvojako, kao svjetonazoru i kao praksi. On smatra da muslimani obično žive u pogledu u prošlost, dok je islam za sadašnjost. Uprava za vjerske poslove pokušava uvoditi inovativnost u djelovanju džemata, jer je islam svježina, a Islamska zajednica mora imati viziju. On i njegovi saradnici cijene viziju muftije prof. dr. Nedžada Grabusa u vođenju Zajednice i to zaslužuje svaku pohvalu. Stoga smatra da će učenje na ovom seminaru biti uzajamno. U nastavku je detaljno predstavio rad i djelovanje Uprave za vjerske poslove Rijaseta IZ-e.

U nastavku su slijedila predavanja dr. Enesa Svrake, koji je predstavio Novi nastavni plan i program mektebske nastave u komparaciji sa postojećim planom i programom. Uz kvalitetnu diskusiju i interaktivnu suradnju, imami su iznijeli svoje viđenje Plana i programa, kao i vlastiti način izvođenja mektebske nastave u Sloveniji, uz sve prednosti i nedostatke. Izneseni su statistički podaci o izvođenju mektebske nastave u džematima u Islamskoj zajednici u Sloveniji i predstavljeni su programi koje IZ u Sloveniji organizira za mektebske polaznike.

Mr. Meho Šljivo, kao vrsni poznavalac imamskog javnog nastupanja, govorio je o temi Kako govoriti o islamu uz ibadetski i komunikacijski aspekt, gdje je uz praktične primjere pokazao kako i na koji način je potrebno pripremati hutbu kao najčešći aspekt imamskog javnog nastupanja. Ukazao je na činjenicu šta bi hutba trebala podrazumijevati i koje parametre prilikom pripreme hutbe imam mora uzeti u obzir.  

Bahrudin Čolo govorio je o temi Džemat – izazovi i perspektive u savremenom društvu, te ukazao na akaidsku opredijeljenost muslimana ovih prostora u pogledu vjerovanja, zatim je govorio o ulozi džemata, realnom stanju, džematu kao organizacijskoj jedinici, prijedlozima za unaprijeđenje rada, itd. Imami su u diskusiji iznijeli svoja iskustva o radu i djelovanju džemata u Sloveniji te uz kraću radionicu odgovorili na određena pitanja o izazovima i dilemama u svome djelovanju.  

U završnoj riječi muftija Grabus upoznao je predstavnike Uprave za vjerske poslove Rijaseta IZ-e sa imamskim radom u Sloveniji. Zahvalio se direktoru Nusret-ef. Abdibegoviću za dobro pripremljen i izveden seminar za imame, kao i predavačima koji su na stručan i razumljiv način predstavili teme o kojima su govorili.

Nusret-ef. Abdibegović u završnoj riječi zahvalio se za mogućnost organiziranja seminara za imame u Sloveniji. Kazao je da su bile iznesene neke smjernice u kojima se kreće Uprava za vjerske poslove. Cilj nam je svima isti, a to je da se postigne Božije zadovoljstvo i da se očuva vjerski identitet naših džematlija. Kazao je da je džemat u fokusu Uprave koju predstavlja i da mu je potrebno posvetiti više pažnje. Zahvalio se imamima i muftiji Grabusu za iznesene prijedloge, primjedbe i sugestije, koje će uzeti u obzir u budućem radu.