Islamska zajednica ugostila Dekana i Prodekana Fakulteta islamskih nauka iz Sarajeva

Dekan Hasanović održao je hutbu u džematu Ljubljana, a prodekan Hasani u džematu Jesenice.

U popodnevnim satima su gosti zajedno sa muftijom prof. dr. Nedžadom Grabusom posjetili gradilište džamije u Ljubljani.

U večernjim satima bila je organizirana tribina u Ljubljani gdje su gosti predstavili Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i govorili o savremenim fikhskim pitanjima s kojima se susreću na FIN-a u toku nastave sa studentima.

Prof. Hasanović i prof. Hasani predstavljajući spomenutu temu svojim izlaganjem pokazali su nivo naše uleme s kojima smo se uvijek ponosili i slijedili je. Prisutni na tribini su mogli mnogo naučiti iz poučnih primjera koje su navodili, a Fakultet islamskih nauka u Sarajevu uvijek je bio i ostao mjesto znanja sa kojeg su crpile ilum mnoge generacije muslimana ne samo u BiH već i šire. Prof. Hasanović kao moto svoga izlaganja uzeo je hadis Božijeg poslanika Muhammeda, a.s., u kojem kaže: “Allah Uzvišeni zaista voli da kada neko od vas radi određeni posao, da ga dovede do perfekcije.” A moto izlaganja prof. Hasanija bio je hadis: “Kome Allah, dž.š., želi dobro, onda mu da, da razumije vjeru”. Kazali su da nastoje pripremiti studente za kvalitetan rad na terenu. U sklopu nastavnog procesa studenti pohađaju predmet “praktikum” gdje uče kako stečeno znanje prenijeti u praksu. Na FIN studenti rade istraživanja kao što je npr. koliko se objavi pitanja i odgovora na bosanskom jeziku u nekom određenom periodu, zatim ko sve piše na tu temu, koji web sajtovi se bave tom problematikom itd.

Prisutnima se obratio je muftija prof. dr. Nedžad Grabus koji predaje akaid na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. U svim izlaganju je najprije izrazio svoje zadovoljstvo povodom dolaska najodgovornijih ljudi sa FIN u Islamski zajednicu u Sloveniju. Smatra da bez FIN i kvalitetnog obrazovanja nema ozbiljnog rada. FIN je najsnažnija karika u našem identitetu i poznavanju našeg bića općenito i naše kulture. Naši imami su najbolji produkt FIN i oni na terenu rade odličan posao i prenose znanje ljudima koje su stekli na FIN. Naši gosti koji su naveli dva hadisa Muhammeda, a.s., odražavaju srž naše uzvišene vjere. Na kraju je kazao da na ovakav način snažimo našu zajednicu i mi smo u potpunosti oslonjeni na FIN. Očekuje da će ovakvih susreta u budućnosti biti još više, jer na taj način snažimo našu vjeru i Zajednicu. Preporučio je da se uči od ljudi, alima koje znate, koje vidite i koji su pred vama i nemojte slijediti one koji su izvan ovog svijeta i koji nemaju nikakve veze sa kontekstom u kojem živimo.