Kurban-bajramska hutba hafiza Špendija Fidanija

KURBAN BAJRAMSKA HUTBA-PORUKA

HAFIZA ŠPENDI FIDANIJA (2015/1436. h.g.)

Hvala Allahu, Stvoritelju i Uzdržavatelju svih svjetova! Milostivom, Samilosnom! Vladaru Dana Sudnjeg! Samo Njega obožavamo i samo od Njeg pomoć tražimo!

Svjedočimo da nema drugog božanstva osim Njega, Jednog i Jedinog. Svjedočimo da je Muhammed, alejhisselam, Njegov rob i Njegov poslanik. Učimo salavate i selame, s poštovanjem i ljubavlju, na njega, njegov rod, časnu porodicu i sve ashabe.

Poštovana braćo i sestre!

Danas je prvi dan Kurban-bajrama. Kurban-bajram traje četiri dana, od 10-tog do 13-tog dana, hidžretskog mjeseca zu-l-hidžeta. Mjesec zu-l-hidže je jedan od četiri sveta mjeseca u islamu. Svetost ovih mjeseci poštuje se stoljećima. Znamo da su njihovu svetost poštivali i predislamski arapi u vremenu ‘neznanja’ (džahilijjeta) kada su vladali paganski običaji. U vrijeme četiri sveta mjeseca (zu-l-ka'dea, zu-l-hidžeta, muharema i redžeba) oružani sukobi među svim plemenima strogo su bili zabranjeni. Sveti mjeseci su korišteni za pokušaj mirnog sporazuma i trajnog prekida oružanih sukoba. Nažalost, u svijetu u kojem mi živimo, izgleda da svetost ništa ne znači, jer i u ovim časnim i svetim danima, sukobi ne prestaju. U ovim časnim danima, pozivamo sve ljude da poštuju svoje i tuđe svetinje. Svetost, odnosno mubarek, među ljude unosi mir, poštivanje i razumijevanje.

Uzvišeni Allah, u 203 ajetu, sure el-Beqare kaže:

“I spominjite Allaha u određenim danima.”

Posebna odlika mubarek bajramskih dana jeste učenje tekbira – spominjanje i veličanje Uzvišenog Allaha. Tekbir znači: Allah je največi odnosno Allah je iznad svega. Riječi tekbira podsjećaju nas da naši interesi, želje i prohtjevi ne smiju biti iznad općih interesa i prava ljudi. Da ne smijemo uzimati tuđi hakk (pravo) i da se dobro pazimo nepravde i zuluma. U ovim časnim danima ljudi bi trebali preći sa veličanja sebe, svoga ega, svoga pogleda na svijet, svojih ličnih interesa – na veličanje Gospodara koji veže sve ljude, jer je On Jedini njihov Stvoritelj. U tom smislu je i Božiji zahtjev upućen svim ljudima u suri en-Nahl 90 ajet:

“Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, i razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje.”

U jučerašnjem danu, ovogodišnje hadžije boravili su na Arefatu. Stajanje i boravak na Arefatu je najvažniji obred Hadža. Centralno mjesto Arefata je Džebelu-r-rahmeh, odnosno Brdo milosti. To brdo, kroz historiju ljudskoga roda, svjedočilo je spuštanje posebne Božije milosti kroz susret prvog čovjeka i prve žene na Zemlji, hazreti Adema i hazreti Have, poziv Ibrahima, alejhisselam, svim ljudima da hodočaste Kabu i sveta mjesta, pa do čuvene Oproštajne hutbekoju je sa toga mjesta održao Muhammed, alejhisselam. Sa Arefata Muhammed, alejhisselam, između ostalog, poručio nam je sljedeće:

’’O vjernici, budite svjesni Boga i poštujte Boga. Budite humani i pravedni prema sebi i prema drugima. Ovo je dan prinošenja žrtvi u ime Božije. Ovaj mjesec je poštovan i častan mjesec, ovaj grad je poštovan i častan grad. A kako su poštovani i časni ovaj dan, ovaj mjesec i ovo mjesto, tako i vi jedni prema drugima, treba da se odnosite s poštovanjem i čašću. Čuvajte, poštujte i cijenite vrijednost ljudske ličnosti i ljudskog dostojanstva. Čovjek je veličanstveno Allahovo djelo i teško onome ko oskrnavi čast i dostojanstvo Allahova djela. O ljudi, vi ćete se sigurno, nakon smrti, vratiti vječnom Bogu i On će vas pozvati na odgovornost za vaša djela i vaš rad.’’

Odraz poštivanja svetosti u geografskom prostoru kao što su Mekka, Medina, Jerusalem i Sinajska gora, ili u vremenskom periodu kao što su bajrami, mubarek noći ili drugi praznici, ogleda se u poštivanju svetosti ljudskoga života i dostojanstva. Boravak u svetim ili mubarek mjestima i provođenje mubarek dana ili noći u ibadetu i dovama, treba da u nama izgradi ono glavno, a to je: poštivanje svetosti ljudskoga života i dostojanstva kao veličanstveno Božije djelo.

Uzvišeni Allah u Kur'anu na više mjesta ističe:

“Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji!” (el-Beqare, 284)

Mi vjerujemo da smo kao ljudi na Zemlji na privremenom boravku, da nam je život podaren kao provjera ko će se na bolji način odnositi prema izazovima i iskušenjima, da ćemo svi za svoja djela odgovarati i da je različitost u rasama, vjerama, i pogledima ljudi Božija volja, jer je On rekao:

DaGospodartvojhoćenaZemljibidoistabilisvivjernici.’’(Junus, 99)

Ma koliko čovjek se trudio da prisvoji određeni dio Zemlje sa svojim ogradama, zidovima, žicama, granicama i čuvarima, ne smije zaboraviti i izgubiti osjećaj za drugog čovjeka koji je u nevolji i koga je nužda natjerala da dođe pred njegovu žicu ili ogradu. Pogotovo to ne bi smio sebi dozvoliti savremeni čovjek sa naprednom tehnologijom koja ga može u svaka doba podsjetiti da su brojni narodi, ne tako davno, prolazili kroz slične scene.

Zemlja i sve što je na njoj nije naše vlasništvo i mi nismo njeni gospodari. Mi smo privremeni korisnici pa je koristimo da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna.

Poštovana braćo i sestre!

Za hram u Mekki i Kabu Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže sljedeće:

’’Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima.’’(Ali Imran, 96)

Ibrahim, alejhisselam, kao graditelj Božijeg hrama na Zemlji sa svojim sinom Ismailom, alejhisselam, uložio je ogroman trud da bi svim ljudima iza sebe ostavio mjesto koje je sveto (mubarek) i koje je putokaz svim generacijama iza njega.

Iz tog hrama u Mekki, istinski sljedbenik tog putokaza i prvak među njima, Muhammed, alejhisselam, poslao je ljudima veličanstvenu poruku kada je rekao:

Nikakve prednosti nema Arap nad nearapom, niti nearap nad Arapom. Svi ste vi djeca Ademova, a Adem je od zemlje.’’

Ljudi se razlikuju samo po svjesnosti Stvoritelja Allaha, dž.š., a ljudska djela su rezultat te svijesti odnosno nesvijesti.

Zato, svima nama, kao primjer, Uzvišeni Allah navodi sljedeće:

’’U hramu u Mekki postoje jasni dokazi; kao što je mjesto na kojem je stajao Ibrahim.’’(Ali Imran, 97)

Mekami Ibrahim,odnosno mjesto na kojem je Ibrahim, alejhisslem, stajao označava: kamen na kojem su, od dužine stajanja na njemu, otisnuta stopala Ibrahima, alejhisselam. Možemo samo pretpostaviti koliko je vremena potrebno da se stopala utisnu na kamenu od stajanja!? A to je jasan dokaz Ibrahimove, alejhisselam, požrtvovanosti i ulaganja maksimalnog truda u doprinosu generacijama koje će doći iza njega. Hram u Mekki je prepun takvih jasnih dokaza poput Hadžerinih brežuljaka Safe i Merve, Zemzem vrela, Džebel-i nura (Brda Svjetlosti) itd.

Međutim, kao što su Božiji poslanici i odabranici, generacijama iza sebe, ostavili jasne dokaze koji će ih upućivati istinskim vrijednostima i Pravome putu, i mi trebamo razmišljati i analizirati šta iza sebe ostavljamo.

U tom smislu i sljedeći primjer Ibrahima, alejhisselam – Islamska zajednica odnosno muslimani u Sloveniji ulažu napore već godinama da se izgradi Božiji hram (džamija) u ovom lijepom gradu. Ibrahim, alejhisselam, je trebao iz današnjeg Egipta da se zaputi u Mekku kako bi sagradio Kabu, a muslimanima u Sloveniji Uzvišeni Allah je posalo muftiju dr. Nedžada Grabusa iz Sarajeva da dođe u Ljubljanu i pokrene projekat džamije.

Projekat izgradnje Islamskog centra u Ljubljani trebamo posmatrati kao mogućnost ostavljanja iza sebe, generacijama koje dolaze, jasnog dokaza o našem trudu i požrtvovanosti na putu uspostavljanja mira i dobra na Zemlji. Svaki ljudski život je, na neki način, jasni dokaz. Za jedne, jasni dokaz da su uspjeli u životu, a za druge da su izgubili i u propast sebe bacili.

U suri Jasin, 12 ajet, Uzvišeni Allah, kaže:

’’Mi ćemo zaista mrtve oživiti Mi smo zapisali ono što su ljudi za svoga života uradili djela koja su iza sebe ostavili;”

Zato, draga braćo, u ovom časnom danu Kurban-bajrama kroz tekbire koje učimo, kurbane (žrtve) koje pridonosimo, rodbinu i prijatelje koje posjećujemo, i dobra djela koja radimo, nastojmo da sebe očistimo od negativnosti i ružnih navika. Potrudimo se da popravljamo sebe i svoj odnos prema svemu što nas okružuje. Čuvajmo svoje porodice, jer smo za njih odgovorni. Nemojmo dozvoliti da propustimu priliku, a da ne ugradimo sebe i damo svoj doprinos u izgradnji naše džamije. Vodimo računa o našim džematima i budimo članovi Islamske zajednice. Uložimo sav trud u nastojanju da naši životi budu jasnim dokazom slijeđenja Pravoga puta.

Molim Svevišnjeg Gospodara da nam na tom putu pomogne i bude pomagač. Amin!

Svima vama, vašim porodicama, i svim muslimanima u ime Islamske zajednice u Republici Sloveniji, u ime muftije dr. Nedžada Grabusa, i svoje ime, želim:

Bajram šerif mubarek olsun! Me fat bajramin! Bahtalo Bajrami! Vesel in srećen bajram! Eidukum seidun!

Hafiz Špendi Fidani, imam džemata Ljubljana