Donatorski iftari – ljubljanski adeti

Kako pozvati insana na donatorski iftar? Kada su posebne situacije i kada se nađete pred velikim ispitima onda donosite i odluke koje nisu svakidašnje. Tako je u Ljubljani 2008. godine, pokrenut, oni malo tvrđi bi rekli novotarija, a oni ustrajni i predani u ljubavi za dobro, dobar adet, organiziranje donatorskih iftara za džamiju u Ljubljani. I to traje iz godine u godinu. Te prve godine kada je i kupovina zemljišta bila samo naša želja, na iftaru u Medvodama 2008. godine, sakupljeno je, i što je najvažnije realizirano, najviše sredstava ikada na jednom takvom skupu za džamiju u Ljubljani. Džemat Ljuibljana je svih ovih godina imao te aktivnosti.

Ove godine u plemenitoj namjeri, a po planu Ureda muftije za ramazanske aktivnosti, džematu Ljubljana pridružili su se džemat Jesenice, Kopar, Velenje, Maribor i Celje. Sve aktivnosti su bile usmjerene za prikupljanje sredstava za kupovinu 1335 m2 zemljišta koje se nalazi uz već ranije kupljeno zemljište za IKC. Cijena zemljišta je 390.000 eura, te porez i upis u zemljišku knjigu oko 10.000 eura. Akcija je pokrenuta u februaru 2014. godine, kada je vlasnik odlučio dobiti javne ponude za to zemljište. IZ ima obavezu do 8. augusta 2014. godine, isplatiti zemljište. U dosadašnjim aktivnostima naprije na donatorskom druženju (14. februar 2014.) u Ljubljani i kasnije na iftarima sakupljeno je 150 hiljada eura u Sloveniji. Rijaset IZ u BiH donirao je 50 hiljada eura. Dakle, potrebno je još 200 hiljada eura da se zaključi ovaj projekt.

Iskreno se zahvaljujemo imamima, predsjednicima izvršnih odbora i svim džemtlijama koji su se uključili u ovu akciju. Posebnu radost izražavamo činjenicom da radovi na iskopima zemljišta i ostalim radovima u ovoj fazi izgradnje džamije u Ljubljani, teku predviđenom dinamikom.