Saopćenje za javnost vezano za projekat Islamskog kulturnog centra u Ljubljani

Nakon položenog kamena temeljca, bavili smo se odabirom firme za nadzor i inžinjering projekta. U suradnji sa stručnjacima iz Katara, izabrali smo, između četiri firme, najboljeg. Odlučeno je da se za taj dio projekta potpiše ugovor sa firmom Elea iC, projektiranje i savjetovanje, d.o.o., iz Ljubljane.

Stručnjaci iz spomenute firme, odmah su započeli pripreme za tender za izvođača radova. Prije toga uradili su recenziju projekta i u suradnji sa arhitektima pripremili odgovarajuće i stručne nacrte koji su podloga za objavljivanje tendera. Usklađivanje sa arhitektima koje je još uvijek u toku, zahtijeva vrijeme.

Dogovoreno je da se tender objavi u dva dijela. S obzirom na to da po zemljištu, na kojem je predviđena izgradnja džamije, ide kolektor (kanal) za meteorne vode koji povezuje Šišku sa Bežigradom (dva dijela Ljubljane), objavit ćemo prvi dio tendera koji će obuhvatati pomjeranje kolektora, djelomična izgradnja zida za zaštitu građevinske jame, pomjeranje električnih vodova koji teku po zemljištu i sami iskop građevinske jame.

U drugim dijelu objavit ćemo tender za glavnog izvođača radova.

Ovih dana uradili smo dodatna istraživanja zemljišta i porušili postojeće objekte na zemljištu. Ubrzo ćemo postaviti ogradu oko zemljišta. Firma Elea iC, d.o.o., ubrzo će objaviti prvi dio tendera. Očekujemo, ako Bog da, da ćemo na proljeće početi sa građevinskim radovima na projektu Islamskog kulturnog centra u Ljubljani.

Vjerske aktivnosti koje smo obavljali na zemljištu za džamiju, ne obavljaju se više na toj lokaciji. Od petka, 21. februara 2014. godine, izvode se na novoj lokaciji, na ljubljanskim Fužinama, Zaloška 217a, u unajmljenim prostorijama. Nakon izgradnje džamije, sve aktivnosti ponovo će se održavati na Kurilniškoj 18.

Ured muftije