Delegacija Islamske zajednice u Kataru

Delegaciju je dočekao direktor takmičenja učača Kur'ana pri Ministarstvu vakufa i islamskih poslova g. Nasir As-Sulajti. Delegacija će učestvovati na završnoj svečanosti takmičenja učača Kur'ana Države Katar. Susret će se sa ministrom za vakufe i islamske poslove Države Katar nj. Eksc. dr. Gaith b. Mubarak Al-Kuwari, odgovornim ljudima za projekat izgradnje džamije u Ljubljani i drugimi predstavnicima različnitih fondacija s kojima će razgovarati o mogućnosti realizacije različitih projekata u Islamskoj zajednici u Sloveniji. U subotu, 14. decembra 2013. Godine, ministar nj. Eksc. Gaith b. Mubarak Al-Kuwari primio je deleagcije IZ iz Slovenije, Hrvatske, BiH i Makedonije.