Alhambra u Ljubljani

Ovo je bila promotorska večer hora Alhambra, koji je osnovan prije godinu dana, 30. decembra 2012. god., kada je održana prava javna audicija za prijem članova. 

Cilj hora je afirmacija vrijednosti islama kroz ilahiju i kasidu, kao umjetničke izraze ljubavi prema Svevišnjem Gospodaru, ljubavi prema Pejgamberu i ljudima općenito, podsjećanje na istine vječne, te buđenje lijepih i pozitivnih emocija kod svakog slušaoca. 

Aktivnosti hora su usmjerena ka njegovanju baštine ilahija i kasida, ne samo na bosanskom jeziku već i na orijentalnim jezicima (arapskom, truskom, ali i  albanskom itd.), a posebno stvaranje ovakve vrste umjetnosti na slovenskom jeziku. 

Ime Alhambra, djevojke su same izabrale a sam naziv je potekao kao simbol za najljepši dragulj islamske arhitekture u Granadi (Španija). 

Alhambru su tadašnji muslimani zvali “Draguljem u smaragdima”. Također se govorilo: ‘’Ko nije video Granadu, nije ništa video’’  – zato što se u Granadi nalazi Alhambra.

Mi vjerujemo da je i kod nas nikla i polahko se razvija Alhambra u umjetničkom smislu, te da će ovaj hor, kao što je Alhambra krasila i krasi Granadu, krasiti džemat i ljubljansku džamiju.

Program je vodila Sumeja Fidani, a narator je bio Nevres Mustafić. Za specijalnu scenu i dekoraciju pobrinuli su se Denis i Amra Škrgić.

Špendi Fidani