Uspješno organiziran hadž IZ u Sloveniji

Prvu grupu od 24 hadžija predvodio je Špendi ef. Fidani. Ova grupa hadžija u Meku je stigla 9. oktobra i taj dan obavila umru. Do početka hadžskih obreda hadžije su odlazile organizirano kod Kabe na namaze. Ove godine hadžije su bile smještene u novosagrađenom naselju u Meki po imenu Bathāu Kurejš. U ovom mirnom, urednom i sa preljepim džamijama naseljem hadžije su mogle uživati i odmoriti se nakon obavljanja obreda.

Hadžski obredi su počeli 13. oktobra kada su hadžije ponovno obukli ihrame i zanijetili obavljanje hadža. Ovaj dan hadžije su proveli na Mini (mjesto u kojem se nalaze hadžski šatori u kojima se boravi u toku hadža, ali i mjesto na kojem se bacaju kamenčići na šejtana i prinosi žrtva/kurban).

Sljedeći dan 14. oktobar, a ujedno i najvažniji dan u obredima hadža, hadžije su bravile na Arefatu. Period od sabah-namaza do akšam-namaza hadžije su provele u ibadetu i dovama, u vrijeme podne-namaza poslušali i arefatsku hutbu, a u periodu zalaska sunca proučili zajedničku dovu sa svojim vodičem.

Nakon akšam-namaza među prvim hadžijama naša grupa je stigla na Muzdelifu. Muzdelifa je mjesto gdje hadžije klanjaju akšam i jaciju te sabiraju kamenčiće sa kojima gađaju, tri bajramska dana, šejtana.

Ujutro, 15. oktobra, prvog dana kurban bajrama, hadžije su sa Muzdelife pješačili do Mine gdje su bacili prve kamenčiće. Nakon toga usljedilo je šišanje i skraćivanje kose, prinošenje kurbana (koje obavljaja stručno osoblje), te skidanje ihrama. Navečer prvog dana bajrama hadžije su obavile hadžski tavaf. Također, sljedeća dva dana bajrama odlazilo se na Mini gdje su se obavljali obredi bacanja kamenčića, a koji su ujedno i završni obredi hadža.

Tokom boravka u Meki, osim obreda hadža, hadžije su posjetili Arefat, Brdo Milosti, Muzdelifu, Minu, Brdo Svjetlosti, kuću u kojoj je rođen Poslanik Muhammed, a.s., te su mogli vidjeti kako ta mjesta izgledaju van obrada hadža i bez hadžija, s obzirom da su ta mjesta u toku hadža ispunjena hadžijama. Također, u toku boravka u Meki organizirana je i umra-nafila. Sve hadžije su dobile kao poklon po 10 litara Zemzem vode koju su ponijeli svojim kućama.

U utorak, 22. oktobra, hadžije su napustile Meku i krenuli put Medine. Medina je grad poslanika Muhammeda, a.s., u njemu je njegov mezar i mezari njegove porodice i ashaba. U toku boravka u Medinu hadžije su sve namaze klanjali u preljepoj Poslanikovoj džamiji te bili u prilici da svakodnevno odlaze na mezar Poslanika, da mu nazovu selam i prenesu selame onih koji su po njima poslali. Do mezara poslanika Muhammeda, a.s., nalaze se mezari Ebu Bekra, prvog halife, i Omera ibn Hataba, drugog halife.

Hadžije su, u vrijeme boravka u Medini, posjetili Uhud i šehide Uhuda, među njima najpoznatijeg hazreti Hamze. Džamija Kuba je mjesto koje su hadžije također posjetili i obavili namaz, te džamija Kibletejn.

Drugu grupu od 20 hadžija predvodio je Zinaid ef. Mahmutagić. Ova grupa je na hadžu boravila u organizaciji Ministarstva vakufa i islamskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije. U toku boravka u Meki i Medini, i ova grupa je imala, osim obavljanja hadžskih obreda, značajne posjete. Među njima izdvojit ćemo posjetu Muzeju dva Harema odnosno Kabe i Poslanikove džamije u kojem se nalaze eksponati i slike razvijanja dva Harema kroz historiju. Sljedeća značajna posjeta je posjeta fabrici u kojoj se proizvodi kisva – crni ogrtač Kabe. Naime, kisva se svake godine mjenja na dan Arefata. Također, u ovom mjestu proizvodi se i zeleni ogrtač koji se koristi oko mezara poslanika Muhammeda, a.s. Među značajnijim posjetama se ubraja i posjeta štampariji Kur'ana u Medini.

Nakon završetka hadža i povratka u svoje domove konstatujemo da je hadž 2013./1434. u organizaciji Islamske Zajednice u Sloveniji uspješno organiziran.

Molimo Svevišnjeg Gospodara da hadžijama ukabuli i primi hadž, a one koji su učestvovali u organizaciji nagradi najljepšom nagradom.

Špendi Fidani