Spomin na žrtve vojn

Prisotne so nagovorili pomožni nadškof Anton Jamnik, mufti dr. Nedžad Grabus, paroh Peran Bošković, škof Geza Ernisa, ministrica za obrambo Ljubica Jelišič, apostolski nuncij in drugi.

Mufti dr. Nedžad Grabus je v svojem nagovoru povedal: “Spoštovane ekscelence, dame in gospodje, Dovolite mi, da se na začetku najprej zahvalim češkemu veleposlaniku njegovi ekscelenci Petru Voznica za poziv, da sodelujem pri današnjem oddajanju časti žrtvam svetovnih vojn. Evropska in svetovna zgodovina je polna dogodkov, ki si zaslužijo resno in analitično raziskavo. Številni analitiki se strinjajo, da je največji doprinos v preteklih petdesetih letih v Zahodni Evropi mirno obdobje brez vojn. Po padcu komunizma v državah na prostoru bivše Jugoslavije, posebej v Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem, so izgubljena številna življenja. V Srebrenici se je zgodil genocid. Vsi smo kot civilizirana bitja obvezni sodelovati pri graditvi miru in soživljenja v sodobnem svetu. Kultura dialoga in spoštovanja različnosti bo dolgoročno pokazala rezultate. Vsaka izključnost, ekstremizem in ksenofobija so škodljivi za družbo in državo. Zato so dogodki, kot je tudi današnji, pomemben spomin in skupno oddajanje spoštovanja vsem žrtvam nasilja. Svete Knjige, Stara Zaveza in Kur'an učijo, da je vrednost enega življenja kot življenje celotnega človeštva, odvzem enega življenja je enako uničenju celotnega človeštva. Etični monoteizem je naše skupno dobro in vsi skupaj moramo braniti vrednote življenja, premoženja in časti vsakega posameznika. Naj umrli počivajo v miru, živi pa spoštujmo odgovornosti in civilizacijske norme, ki omogočajo vsakem posamezniku, da razvije resnične vrednote.”