Druga seja mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji

Vsi člani Mešihata, Ibrahim Malanović, muftijev namestnik, Zejnula Bilali, član, Almir Kurspahić, član in Nevzet Porić, tajnik, so se udeležili seje. Poleg članov Mešihata sta seji prisostvovala Haris Muratagić, svetovalec za ekonomska in administrativna vprašanja in Ifet Suljić, tehnični tajnik Mešihata.

Na dnevnem redu druge seje Mešihata so bila podana poročila o investicijah Islamske skupnosti v letošnjem letu. Predsednik Mešihata je seznanil ostale člane o nakupu objekta na Jesenicah in v Mariboru, z obnovo hiše v Vnanjih Goricah in Ajdovščini. Konstatiral je da je Islamska skupnost okrepila svojo nepremičninsko sliko z nakupom dveh in obnovo dveh objektov. S pomočjo donacij so bili vsi projekti izvedeni brez poseganja v proračunska sredstva Islamske skupnosti. Člani Mešihata so se zahvalili muftiju dr. Nedžadu Grabusu za odgovorno, skrbno in učinkovito delo, ki ga opravlja. Izrazili so svoje veselje zaradi napredka, ki ga Islamska skupnost dosega v preteklih letih in so dali popolno podporo muftiju Grabusu in njegovim sodelavcem v nadaljnjem delu.

Na dnevnem redu druge redne seje so člani Mešihata obravnavali in sprejeli analizo in poročilo o delu in aktivnostih v mesecu ramazanu.

Vprašanje Islamskega verskega in kulturnega centra v Ljubljani je neizogibna točka dnevnega reda vsake seje Mešihata. Tako je bilo tudi tokrat. Člani Mešihata so bili seznanjeni z natečajem za idejno projektno rešitev Islamskega verskega in kulturnega centra. Prijavljenih arhitektov oz. birojev je bilo 79. Projekte je oddalo 44 različnih arhitektov oz. birojev. Tretja seja Komisije je predvidena za 20. oktober 2011, ko se bodo vsi projekti odprli. Potem sledi druga vsebinska seja Komisije v začetku novembra, ko bodo člani Komisije odločali o najboljši rešitvi.

V nadaljevanju seje so bila obravanavana aktualna vprašanja, stanje po džematih itd. Muftijev namestnik Ibrahim Malanović je pripravil poročilo o versko-izobraževalnem delu oz. stanju v Islamski skupnosti. Podal je statistične podatke glede udeležbe otrok na verouku, koliko oseb opravlja dnevne molitve, džumo-namaz (petkovo molitev) ipd. Njegovo poročilo je bilo sprejeto s priporočilom, da se z ugotovitvami seznanijo imami predsedniki odborov v cilju izboljšanja dosedanjega dela.