" Darežljivost je dužnost svakog muslimana."
Muhammed, s.a.w.s.

Članstvo

 
Sabor
Članovi Sabora (2014-2018)
Mešihat
Muftija
Sekretar
Članovi
Kontakt
Članstvo
Udruženje žena Zemzem
E-vijesti

Ako želite primati obavijesti, prijavite se na e-vijesti

Upiši e-mail:

Odjava e-vijesti
Pošalji prijavu »
 
Zemzem
BIR
Babajić pogrebne storitve

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji je javna, enkratna in samostojna verska skupnost vseh prebivalcev Republike Slovenije, ki sprejemajo islam kot svojo vero.

Islamska skupnost se zavzema za duhovnost in človekovo dostojanstvo v zasebnem in javnem življenju, prizadeva si za osmišljanje bivanja na področju verskega življenja in ima s svojim delovanjem hkrati tudi pomembno vlogo v javnem življenju. Z razvijanjem svojih kulturnih, vzgojnih, izobraževalnih, solidarnostnih, dobrodelnih in drugih dejavnosti s področja socialne države bogati nacionalno identiteto in s tem opravlja pomembno družbeno nalogo. Zato je Islamska skupnost splošno koristna organizacija.

Islamska skupnost je verska organizacija, ki svobodno in avtonomno uči svojo vero, opravlja verske obrede in posle, samostojno in svobodno ureja svojo organizacijsko strukturo, versko in kulturno-izobraževalno dejavnost, finančna, administrativna, lastniška ter druga vprašanja, vezana na delovanje Islamske skupnosti.

Avtonomija in svoboda delovanja Islamske skupnosti sta zagotovljeni s pravnim redom Republike Slovenije.

Islamska skupnost v ibadetu uporablja hanefijsko pravno prakso.

Naloge Islamske skupnosti so:

 1. Prizadevanje, da vsi njeni pripadniki živijo v skladu z islamskimi normami.
 2. Razvijanje in ohranjanje islamske zavesti, morale ter človeškega dostojanstva.
 3. Razvijanje islamske kulture in tradicije v duhovnem in materialnem življenju muslimanov.
 4. Organiziranje in nudenje verskih uslug muslimanom.
 5. Predstavljanje islama kot vere, islamske zgodovine, kulture in civilizacije pred širšo družbeno javnostjo Republike Slovenije, v kontekstu islamskega kulturno-zgodovinskega kroga in širšega evropskega kulturno-civilizacijskega prostora.
 6. Spodbujanje, razvijanje ter podpiranje verske in širše družbene enakopravnosti muslimanov v Republiki Sloveniji.
 7. Humanitarno in socialno delovanje tako znotraj Islamske skupnosti kot tudi na širšem družbenem področju.
 8. Predstavljanje muslimanov Republike Slovenije na ravni družbenega življenja.
 9. Poučevanje islama in versko usposabljanje pripadnikov Islamske skupnosti in širše zainteresirane javnosti.
 10. Skrb za versko in moralno vzgajanje muslimanov v Sloveniji.
 11. Skrb za ohranjanje družine kot osnovne družbene celice.
 12. Skrb za ohranjanje islamskih vrednot in morale v družini.
 13. Ustanavljanje, izgradnja in vzdrževanje mesdžidov, džamij, verskih šol in drugih versko-izobraževalnih, vzgojnih, kulturnih in humanitarnih organizacij in društev ter ustanov.
 14. Zagotavljanje pogojev za opravljanje islamskih dolžnosti svojim članom.
 15. Skrb za zagotavljanje verskih pravic muslimanov Republike Slovenije.
 16. Izobraževanje uslužbencev Islamske skupnosti.
 17. Ohranjanje in razvijanje materialnih dobrin Islamske skupnosti.
 18. Vzpostavljanje in ohranjanje stikov z drugimi islamskimi skupnostmi, organizacijami in ustanovami po svetu, še posebej z Islamsko skupnostjo v Bosni in Hercegovini, Makedoniji, Črni gori, Srbiji in na Kosovu.
 19. Sodelovanje z drugimi verskimi skupnostmi v Republiki Sloveniji in širše, v smeri prispevanja k miru, družbeni pravičnosti in splošnemu dobru.


Islamska skupnost svoje aktivnosti financira iz prostovoljnih prispevkov, članarine, sergij, zekata, sadekatu-l-fitra in drugih virov v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Centralno računovodstvo Islamske skupnosti izvaja Mešihat Islamske skupnosti v Ljubljani. Islamska skupnost AJPES-u in Davčni upravi Republike Slovenije letno poroča o svojem materialno-finančnem poslovanju. V poročilu so zajeti vsi džemati v Sloveniji.

Ali ste član Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji? V Islamsko skupnost v Sloveniji je vključenih 7.130 družin, ki so njeni člani. Od tega 4.772 družin, redno plačuje članarino. Veliko število oseb je, ki že dlje časa živijo v Sloveniji, a se nikoli niso včlanili v Islamsko skupnost. To zagovarjajo z dejstvom, da so člani Islamske skupnosti v svojih matičnih džematih v BiH, Makedoniji, Črni gori, Srbiji (Sandžaku) in na Kosovu. Članstvo v Islamski skupnosti se šteje po družini. Zaželeno je, da vsaka zaposlena oseba postane samostojni član in tako pomaga pri realizaciji projektov Islamske skupnosti. Islamska skupnost ima izjemno visoke stroške glede plačevanja obratovalnih stroškov in plač za zaposlene. Posebej veliki so izzivi pri investicijskih projektih, ker Islamska skupnost ne razpolaga s tolikšnimi sredstvi, hkrati pa je treba prenavljati objekte ali celo kupovati objekte v džematih, v katerih Islamska skupnost nima svojih prostorov. Najnižja članarina (vazifa) v vseh džematih v Sloveniji je 100,00 (sto) evrov.

Projekte Islamske skupnosti lahko pomagate tudi z delom odmerjene dohodnine 0,5 %. Treba je izpolniti obrazec za ta namen in vpisati davčno številko Islamske skupnosti: 95857320. Obrazec lahko dobite v Islamski skupnosti ali na DURS.

Pridruži se nam, bodi del Islamske skupnosti, pomagaj pri realizaciji projektov, olajšaj
delovanje Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji! Pomagaj pri projektih vakufa (trajnega dobra), priskrbi si sevap (dobro delo)!
 

 
Galerija
Noč Kur'ana v Ljubljani
14. decembar 2015
Delegacija IZ u Kataru
17. decembar 2013
Anketa
Koje godine je rođen Muhammed, a.s.?
 
Zbiranje sredstev za Džamijo
Statistika
Ukupno: 8629 since 25.10.2011
Ovaj mjesec: 633
Ove sedmice: 147
Danas: 1