" Čuvajte stečeno znanje tako da ga zapišete."
Muhammed, s.a.w.s.

Islam 

 
E-vijesti

Ako želite primati obavijesti, prijavite se na e-vijesti

Upiši e-mail:

Odjava e-vijesti
Pošalji prijavu »
 
Zemzem
BIR
Babajić pogrebne storitve

Islam kot vera in način življenja omogoča človeku, da lahko v največji meri vzpostavi pravilen odnos do sebe in drugih. S sprejetjem in sprejemanjem islama posameznik razvija razumevanje sveta, solidarnost in povezanost v skupnosti, v kateri živi, z islamom izgrajuje svojo osebnost in duševni mir. Islam je vera, ki človeka vodi po poti resnice, po pravi poti, in le v islamu lahko v celoti upravičimo svoj obstoj, saj nas poučuje, kako lahko izvršimo svoje poslanstvo na tem svetu in najdemo srečo na Ahiretu, v onostranstvu.

Pripadnik islama mora s srcem in z razumom sprejeti temelje islamskega nauka in v skladu z njim urediti svoje vsakdanje življenje; ni namreč dovolj, če človek pozna resnico, po njej se mora tudi ravnati, uskladiti mora besede in dejanja. Islam namreč zajema teorijo in prakso, pobožnost in aktivnost. Resnično, islam je popolna vera, ki ji ni moč ničesar dodati ali odvzeti.

Srž islama je vera v enega Boga, Enega Edinega Allaha, čigar moč, znanje in bivanje so neomejeni; samo k Allahu se lahko zatekamo v molitvi, le Njega prosimo za pomoč in za odpuščanje. Vera v Enega Boga je v skladu z naravnim redom stvari in hkrati s človeško naravo; vera v Enega Boga je edina, ki jo lahko naš razum zares sprejme brez zadržkov in omejitev: to je Allahov red in v skladu z njim je Allah ustvaril človeka. Božja stvaritev je, kakršna je, in nihče je ne more prevrednotiti.

Zgodovina potrjuje, da so ljudje v časih, ko so se klanjali malikom, zanikovali svoj lastni razum, svojo lastno naravo, in v teh obdobjih je prevladalo nazadovanje, neznanje. Vera v Enega Boga torej pomeni osvoboditev od vseh vidikov praznoverja. Pravi vernik se boji samo Boga in nikogar drugega, pa naj je ta še tako mogočen. Človeštvo torej nima in ne more imeti višjega in plemenitejšega cilja od sprejemanja in pokoravanja Allahu, in prav to omogoča islam: doseganje resnice in zavračanje neresnice.

- Verovanje v Allaha, Enega Boga,

-  Verovanje v Njegove sle (angele),

-  Verovanje v Njegova razodetja človeštvu,

-  Verovanje v Njegove poslance,

-  Verovanje v Sodni dan,

-  Verovanje, da se vse zgodi po Allahovi volji.

Verovanje v Enega Edinega Allaha

Verovati v Enega Edinega Boga pomeni priznanje, da je On v celoti svoboden in neodvisen v Svojem bitju, bivanju in Svojih lastnostih, da je le On vreden oboževanja, da ni nikomur in ničemur podoben in da ni nihče in nič podobno Njemu: … Nič mu ni podobno. On vse sliši in vse ve. … Pripadniki islama, muslimani, verujejo, da je On Stvarnik in Gospodar vesoljstva, da je Njegova oblast brez omejitev; počne, kar hoče, in kar hoče, se tudi zgodi: … Če bi bilo na njih (v nebesih in na Zemlji) več bogov, bi propadla nebesa in Zemlja.  …   …   Reci: On je Allah, Eden! Allah, Večni, Vseobsežni! Ne rodi in rojen ni, in enakega mu ni! …

Verovanje v Božje Sle (Angele)

Človek je eno od Allahovih stvaritev, in kot vse stvaritve je omejen. So svetovi, v katere ne more prodreti in jih tudi ne spoznati. Tudi v našem svetu so stvari, ki jih človek s svojim umom ne more zaobjeti, kar pa nikakor ne negira njihovega obstoja. Skrajno nehvaležno in kratkovidno bi bilo, če človek ne bi priznaval tistega, česar  mu njegova omejena čutila ne morejo potrditi.

Verovanja v Božje sle (gr. angelos = sel), nevidna duhovna bitja, v islamu ni mogoče ločevati ali izvzeti od drugih temeljev vere. Sli so prav tako Allahova stvaritev, ki izvršujejo vse, kar jim ukaže: … Allaha se boje, ki je nad vsem, in Njemu se pokoravajo. …

Musliman trdno veruje v Allahove sle, saj resnica obsega materialni in nematerialni svet – materijo in duh, izpričani svet in svet nedoumljivega.

Verovanje v Allahove Knjige (Božja Razodetja)

Verovanje v Allahove knjige (Allahove Kitabe) pomeni prepričanje, da so vse Knjige, ki jih verniki pripisujejo Allahu, v resnici objavljene po Njem in od Njega, da so resnično Njegova beseda: … O vi, ki verujete, verujte v Allaha, v Poslanika Njegovega, in v Knjigo, prej objavljeno. Tisti, ki ne veruje v Allaha, v Njegove sle, v Knjige Njegove, v Poslanike in v Sodni dan, je zares zablodil. …

Vse knjige, ki jih je Allah objavil, so bile navodila ljudem, ki so pozivala na pravo pot in odvračale od zla. Natančno število objavljenih knjig ni znano, Koran pa omenja štiri velike Knjige oziroma Kitabe: Tevrat (Tora, del Stare zaveze), Zebur (Davidova Knjiga psalmov, prav tako iz Stare zaveze), Indžil (Evangeliji, Nova zaveza) in Kur'an. Omenjeni so tudi Listi oziroma Suhufi, objavljeni Ibrahimu (Abrahamu) in Musau (Mojzesu).

… Naše dokaze smo jasno podprli, Knjigo smo poslali in natančno tehtnico, da bi ljudje prav ravnali. …

Verovanje v Allahove Poslance - Verovestnike

Ta temelj islama pomeni vero v vse Božje poslance – ljudi, ki jih je Allah izbral in jim dostavil resnico islama. Poslanci so torej dobili nalogo, da Resnico prenesejo svojemu narodu in jih popeljejo iz teme na pravo pot. To nalogo so imeli vsi Božji poslanci – od Adema (Adama) pa do Muhameda. Islam je enotno Božje razodetje vsem ljudem na Zemlji: … Predpisal vam je vero, zaupal jo je (Nuhu) Noetu in objavil (Ibrahimu) Abrahamu, (Musau) Mojzesu in (Isau) Jezusu; širite torej to vero in ne ločujte se v njej. …

Allahova vera je že v izhodišču ena sama, in poučevali in širili so jo vsi Božji poslanci. To je bil temeljni cilj njihovega poslanstva. Objavljanje vere se je ravnalo po trenutnih potrebah človeškega razuma, zahtevah časa in okolja pri posameznih narodih, njeno bistvo pa je enako v vseh od Boga objavljenih Knjigah, zato musliman veruje v vse Božje poslance in razodetja: … Mi ne delamo razlike med poslanci Božjimi. …

 

Verovanje v Sodni Dan

Vera v Sodni dan pomeni vero v prihodnji svet, v življenje po biološki smrti, ko bodo ljudje odgovarjali za dejanja, ki so jih storili v času bivanja na Zemlji, in ko bodo za ta dejanja nagrajeni ali kaznovani. Verovanje v drugo, večno življenje pogojuje človeško odgovornost, ta pa je pogojena s človekovo svobodno voljo, saj brez te človek ne bi bil odgovoren za to, kar počne ali je počel. Če ne bi bilo dneva, ko bo vsak posameznik odgovarjal za svoja dejanja, bi bila njegova odgovornost brez prave vrednosti, življenje samo bi se začenjalo in končevalo brez namere in brez smisla.

Vera v prihodnji svet nas vodi k resnici, spodbuja k pravičnosti in dobrim delom. … Tisti, ki se srečanja z Nami ne nadejajo, ki se z življenjem na tem svetu zadovoljijo in brezbrižnost izkazujejo, ki dokaze Naše omalovažujejo, tisti bodo v ognju domovali zaradi dejanj svojih. …

Verovanje v Božjo Usojenost (Kader)

Verovati v Božjo usojenost pomeni priznati, da Allah vse določa in z vsem upravlja. Vse, kar se zgodi, se zgodi po Allahovi volji in z njegovo vednostjo. Udejanja se Allahova volja, in ne volja ljudi, razen ko Bog sam odloči drugače. Samo tisto, kar Bog hoče, se lahko zgodi, in česar ne želi, se tudi ne more zgoditi. Nihče ne zmore preprečiti ali spremeniti Allahove odločitve, vse se dogaja z njegovo vednostjo in privoljenjem.

… Mar ne veš, da je Allahu znano vse, kar je na nebu in na Zemlji? Vse je že v Knjigi; resnično, to je Allahu lahko!! …

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji temelji na načelih Kur`ana in Sunneta, upoštevaje dejstvo, da organizacija in vodenje islamske skupnosti temeljita na islamskih načelih, kolektivnem vodenju skupnih del in na predanosti vzvišenemu ehlisunnetskemu učenju islama.

Islamska skupnost v ibadetu uporablja hanefijsko pravno prakso v verovanju (akaid) pa maturidijsko šolo. 

 
Galerija
Noč Kur'ana v Ljubljani
14. decembar 2015
Delegacija IZ u Kataru
17. decembar 2013
Anketa
Koje godine je rođen Muhammed, a.s.?
 
Zbiranje sredstev za Džamijo
Statistika
Ukupno: 2255 since 25.10.2011
Ovaj mjesec: 210
Ove sedmice: 33
Danas: 2